anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Piagam

Piagam Pelanggan

Kementerian ini adalah komited untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan berkesan mengikut piagam yang ditetapkan seperti berikut :
 
NO. PERKARA TEMPOH KEPUTUSAN (HARI BEKERJA)
1. Permohonan Menjalankan Perniagaan Perdagangan Pengedaran selain Hypermarket, Superstore & Department Store asing (WRT). 8 hari dengan dokumen lengkap
2. Permohonan Menjalankan Perniagaan Perdagangan Pengedaran bagi format Hypermarket, Superstore & Department Store asing. 16 hari dengan dokumen lengkap
3. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru Lesen Barang Kawalan 7 hari
4. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan pembaharuan Lesen Barang Kawalan 7 hari
5. Memproses dan memaklum keputusan permohonan perubahan had kuantiti simpanan/alamat perniagaan/ alamat stor/jenis barang kawalan pada Lesen Barang Kawalan 7 hari
6. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru Lesen Jualan Langsung 7 hari
7. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan pembaharuan Lesen Jualan Langsung 7 hari
8. Jawatankuasa Subsidi Diesel (JKSD) 1hari
9. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru Lesen PDA 1, PDA 2, PDA 3 dan PDA 4 1hari
10. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru Lesen PDA 1, PDA 2, PDA 3 dan PDA 4 bagi jenama tempatan dan import 20 hari
11. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan pembaharuan lesen PDA 10 hari
12. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan Lesen PDA 5 20 hari
13. Memproses permohonan pembaharuan Lesen Mengilang Cakera Optik dan dimaklumkan keputusannya kepada pemohon 14 hari
14. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru lessen timbang dan sukat dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima 7hari
15. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan pembaharuan lessen timbang dan sukat dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima 5hari
16. Jualan Murah 1hari
17. Meluluskan dan Mengeluarkan Label Cakera Optik 3hari
18. Menyemak dan memproses semua permohonan penyertaan Program Pembangunan Francais yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. (Seksyen 6) 20hari
19. Menyemak dan memproses permohonan pendaftaran francaisor dan pemegang francaisi induk setelah semua dokumen didapati lengkap. (Seksyen 55) 7 hari
20. Menyemak dan memproses permohonan pendaftaran francaisi kepada francaisor asing dan broker francais setelah semua dokumen didapati lengkap. 7 hari
21. Menjalankan siasatan terhadap aduan yang diterima daripada francaisor atau francaisi. 45hari
22. Memproses pemfailan Pernyataan Tuntutan (Borang 1) 1 hari
23. Memproses pemfailan Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balas (Borang 2) 1 hari
24. Menyelesaikan tuntutan 40 hari
25. Pengeluaran award selepas pendengaran 1 hari
26. Akuan penerimaan dan maklumbalas aduan yang diterima kepada pengadu dalam tempoh tiga (3) hari berkerja bagi aduan yang dikemukakan secara bertulis melalui surat atau emel,melalui panggilan telefon atau hadir sendiri 3 hari
27. Penyelesaian aduan daripada pengadu dalam tempoh 21 hari berkerja 21 hari

 

Prestasi Piagam Pelanggan

2024

 • Jan

 • Feb

 • Mac

 • Apr

2023

 • Jan

 • Feb

 • Mac

 • April

 • Mei

 • Jun

 • Julai

 • Ogos

 • Sept

 • Okt

 • Nov

 • Dis

2022