anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM

Pengenalan

AKRAB merupakan nama khusus bagi pegawai yang dilantik sebagai pembimbing rakan sekerja sepertimana yang dikehendaki dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil 18/2005.

AKRAB membawa maksud AmanahKomitmenRasionalAkhlakBestari yang merupakan ciri-ciri penting yang perlu ada pada seorang rakan pembimbing.

AKRAB juga merupakan penjenamaan semula versi rakan pembimbing, pembimbing rakan sekerja, pegawai khidmat nasihat, pegawai khidmat kaunseling dan pelbagai nama yang merujuk kepada peranan sebagai rakan pembimbing di agensi.

AKRAB merupakan agen penggerak kepada pelaksanaan budaya kerja kelas pertama dalam perkhidmatan awam.

Objektif

Menyediakan perkhidmatan membimbing bagi membantu rakan sekerja bagi meningkatkan potensi dan kecemerlangan diri.

objektif akrab

Visi & Misi

VISI

Menjadikan akrab sebagai penggerak kepada pembangunan modal insan dalam pengurusan sumber manusia

MISI

 1. Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga KPDNHEP;
 2. Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan;
 3. Berperanan sebagai perantara antara pegawai dengan kaunselor dalam membuat saringan kesesuaian masalah; dan
 4. Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi tujuan memudahkan lagi pelaksanaan aktiviti AKRAB.

logo akrab

Rasional

Rakan Sekerja merupakan faktor terpenting dalam usaha mempengaruhi kualiti peribadi seseorang pegawai dengan mengambil kira faktor-faktor di bawah:

 1. Pegawai rasa lebih selesa berbincang dengan rakan berbanding pegawai atasan mereka;
 2. Pegawai lebih mudah berbincang tentang kebimbangan peribadi dan menerima pertolongan daripada mereka;
 3. Pegawai dilatih untuk memberi pertolongan yang positif dan lebih berkesan kepada rakan mereka; dan
 4. Nilai dan struktur hubungan dalam organisasi akan jadi bertambah baik dengan adanya hubungan kemanusiaan dan persaudaraan.

Peranan

 1. Membantu dan mengembang serta mengukuhkan budaya kerja cemerlang;
 2. Mengukuhkan nilai kendiri;
 3. Mewujudkan suasana dan persekitaran kerja harmoni;
 4. Mewujudkan perkongsian pengetahuan, maklumat dan masalah;
 5. Mewujudkan kaedah penyelesaian masalah secara dalaman;
 6. Mewujudkan kesepakatan di kalangan rakan sejawat; dan
 7. Mewujudkan kelompok sokongan kepada pegawai yang memerlukan bantuan.

Ahli Akrab KPDN