anms| FAQ BI| CONTACT BI| FEEDBACK BI| SITEMAP BI
Home Public Procurement Quotation
Bil No Sebut Harga Tajuk Sebut Harga Dokumen Tawaran Sebut Harga Kod Bidang Tarikh Tutup
1 KPDN.SH.2/2024 PELUPUSAN ASET ALIH KENDERAAN BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN SECARA JUALAN SEBUT HARGA

a) Dokumen Sebut Harga

b) Gambar

  19 Mac 2024  (12.00 tengah hari)
2 KPDNPRK.300-2/6/1 JLD.2 SEBUTHARGA PELUPUSAN KENDERAAN JABATAN Notis Pelupusan Aset Secara Sebut Harga Terbuka kepada syarikat atau orang perseorangan 9 NOVEMBER 2023 (3.00 PETANG)
3 KPDN.SH.3/2023  SEBUTHARGA PELUPUSAN SEMULA ASET KUARTERS MANTAN KSU 

a) Dokumen Sebut Harga

b) Gambar

  12 OKTOBER 2023 (12.00 tengah hari)
4 KPDN.SH.2/2023 SEBUTHARGA PELUPUSAN KENDERAAN JABATAN

a) Dokumen Sebut Harga

b) Gambar Kenderaan

Terbuka kepada syarikat atau orang perseorangan 3 Oktober 2023 (12.00 tengah hari)
5   SEBUTHARGA KAJIAN IMPAK PROGRAM PAYUNG RAHMAH

a) Kenyataan Tawaran KPPR

b) Borang Permohonan KPPR

c) TOR KPPR

  14 Ogos 2023 (12.00 tengah hari)
6 KPDNKK(S)400-10/2/516 SEBUT HARGA BAGI KERJA - KERJA MEMBINA STUDIO MULTIMEDIA DAN KAUNTER KEWANGAN DI BANGUNAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP (KPDN), PUTRAJAYA  
 

a) Terbuka kepada kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan yang beralamat di Wilayah Persekutuan/ Daerah Hulu Langat/ Daerah Petaling/ Daerah Sepang sahaja dibenarkan menyertai kerja-kerja sebut harga ini.

b) Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dari CIDB dalam Gred G2, Kategori B, Pengkhususan B07 yang masih sah tempoh

c) Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah tempoh

d) Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah tempoh

12 Jun 2023 (12.00 tengah hari)
7 1/2023 SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET KUARTERS MANTAN KSU     Terbuka kepada syarikat atau orang perseorangan 29 MEI 2023 (12.00 tengah hari)
8 KPDNHEP.PK.300-2/6/1  SEBUTHARGA PELUPUSAN KENDERAAN JABATAN KPDN NEGERI PERAK - MITSUBISHI PAJERO (4x4)     Terbuka kepada syarikat atau orang perseorangan 17 MEI 2023 (12.00 tengah hari)
9 KPDNKK(S)400-10/2/513 SEBUT HARGA BAGI KERJA - KERJA UBAHSUAI RUANG PEJABAT KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP (KPDN), PUTRAJAYA DI ARAS 2, 3, 5, 6, 7 DAN 11 BAGI TAHUN 2023    

a) Terbuka kepada kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan yang beralamat di Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Daerah Hulu Langat/ Daerah Petaling/ Daerah Sepang sahaja dibenarkan menyertai kerja-kerja sebut harga ini. 

b) Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dari CIDB dalam Gred G2, Kategori B, Pengkhususan B04 atau B28 yang masih sah tempoh 

c) Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah tempoh 

d) Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah tempoh

23 MEI 2023 (12.00 tengah hari)
10  KPDNHEP/01/2022

SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENDAWAIAN MATA SOKET ELEKTRIK, MATA SOKET TELEFON DAN MATA RANGKAIAN ICT (NETWORK PORT) TERMASUK KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BERKAITAN DI BANGUNAN IBU PEJABAT KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA (KPDNHEP) TAHUN 2022

 
   

a)  Terbuka kepada kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan

b)  Sijil Pendaftaran Dari CIDB

c)  Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) Dari CIDB – KATEGORI E Pengkhususan :

    • E11 (Kerja Am Elektrik)

d)  Sijil Pendaftaran Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)

e) Sijil Taraf Bumiputera Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)

21 Jun 2022
(12.00 tengahari) 
11  KPDNHEP/01/2021

Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Pemagaran Tanah Milik Kerajaan Persekutuan Lot 38343, Geran 57965, Mukim Petaling, Kuala Lumpur yang Dikawal Selia oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

 
   

a) Sijil CIDB GRED G2

b) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK)

c) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) –
Kategori B
Pengkhususan B04

13 September 2021
(12.00 tengahari) 
 12  KPDNHEP/02/2021

 Sebut Harga Kerja-Kerja Pendawaian Mata Soket Elektrik, Telefon dan Mata Rangkaian ICT Termasuk Kerja-kerja Penyenggaraan Berkaitan di Ibu Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Tahun 2021.
 

   

a) Sijil CIDB GRED G1a) Sijil CIDB GRED G1

b) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK)

c) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) – Kategori E Pengkhususan E11 

 13 September 2021
(12.00 tengahari) 
13  KPDNHEP/03/2021

Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Ubahsuai Ruang Pejabat di Bangunan Ibu Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

   

a) Sijil CIDB GRED G2

b) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK)

c) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) – KATEGORI CE Pengkhususan CE21KATEGORI EPengkhususan E11 

 13 September 2021
(12.00 tengahari)