anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Kepenggunaan Hak Pengguna Aduan Pengguna

 1. Menerima aduan daripada pengadu melalui telefon, laman web, surat dan datang sendiri ke Pusat Pengurusan Aduan Pengguna (PPAP).
 2. Aduan disalurkan kepada agensi-agensi yang terlibat untuk diselesaikan. Dimaklumkan bahawa tidak semua aduan yang diterima di bawah bidang kuasa Kementerian untuk menyelesaikannya.

Pengguna sering ditipu menerusi:

 1. Penipuan Perkhidmatan
 2. Penipuan Harga
 3. Penipuan Transaksi Internet
 4. Jualan Bahan Petroleum
 5. Tiada Tanda Harga
 6. Bengkel Kenderaan Bermotor
 7. Penipuan Gores Dan Menang
 8. Penipuan Perjanjian Sewa Beli
 9. Penyelewengan Jualan Lansung

Jika pengguna tidak berpuas hati dengan harga atau kualiti barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan, pengguna boleh merujuk kepada KPDN melalui:

 1. Talian bebas tol (1-800-886-800)
 2. Sistem e-Aduan: http://e-aduan.kpdn.gov.my
 3. Whatsapp