anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Visi dan Misi

KPDN sedang mengorak langkah ke arah menjadi Kementerian Premier Negara berpandukan oleh visinya iaitu :

  • Perdagangan dalam negeri yang progresif, mampan;
  • Pendayaupayaan pengguna; dan
  • Kos sara hidup yang stabil

Terdapat 4 misi Kementerian iaitu :

  • Mengukuhkan perdagangan dalam negeri melalui penciptaan nilai dan pendigitalan;
  • Membudayakan pengguna yang rasional bagi meningkatkan kualiti hidup;
  • Memastikan kebolehcapaian bekalan barang pada harga yang berpatutan; dan
  • Memperkukuh tadbir urus dan mengadaptasi teknologi ke arah organisasi cemerlang.
 

MOTTO KEMENTERIAN

“PERDAGANGAN SIHAT PENGGUNA BERKAT”

Nilai Teras BM