anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian KETUA SETIAUSAHA Bahagian Undang-Undang

Pendahuluan

Bahagian Undang-Undang (BUU) diwujudkan pada tahun 1990 seiring dengan penubuhan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) dan dipertanggungjawabkan untuk memberi perkhidmatan perundangan yang profesional dan cekap kepada Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang yang berkaitan.

Semua pegawai undang-undang ditempatkan secara kader di Kementerian oleh Jabatan Peguam Negara dan bertugas sama ada sebagai Peguam Persekutuan, Peguam Kanan Persekutuan atau Timbalan Pendakwa Raya. Oleh itu, semua pegawai undang-undang di KPDN adalah juga tertakluk kepada semua Arahan Peguam Negara, Arahan Pendakwa Raya dan apa-apa arahan lain yang dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara dari semasa ke semasa.

Objektif

  1. Memberi khidmat nasihat undang-undang kepada kementerian menurut Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang yang berkaitan dengan mengambil kira dasar Kerajaan dan kepentingan awam.
  2. Mengendalikan kes-kes pendakwaan dan tindakan sivil serta perkara-perkara lain yang telah dipertanggungjawabkan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang yang berkaitan.

Fungsi

  1. Memberi nasihat undang-undang kepada KPDN selepas penerimaan dokumen dan maklumat yang lengkap.
  2. Menyemak dan menggubal instrumen dan dokumen perundangan (seperti Perjanjian, MOU dan Aku Janji).
  3. Mengkaji kertas siasatan yang diterima dari Bahagian Penguatkuasa KPDN.
  4. Menjalankan pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di bawah Akta-Akta yang dikawal selia oleh KPDN.
  5. Mewakili Kementerian dalam semua tindakan sivil.
  6. Menyemak dan menggubal perundangan utama dan perundangan subsidiari.
BAHAGIAN UNDANG-UNDANG
No. 13, Aras 5 (Menara),
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Malaysia.

Tel : 03-8882 5781
Fax : 03-8882 5824