anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Soalan Lazim Antipencatutan

 

1.  Apa yang dimaksudkan dengan “mencatut”?

Maksud peniaga mencatut adalah peniaga yang mengambil keuntungan tinggi yang tidak munasabah.

2. Bilakah berlakunya pencatutan?

Pencatutan berlaku apabila peniaga dikesan menaikkan peratusan keuntungan melebihi asas yang telah ditetapkan bagi tahun semasa dan akan disiasat di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah) 2018 bagi menentukan kesalahan tersebut.

3.  Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pencatutan?

Faktor-faktor berlakunya pencatutan:

 • Peniaga menaikkan harga tidak selaras dengan kenaikan kos barangan
 • Peniaga membuat kenaikan harga secara mendadak tanpa ada sebarang kenaikan kos yang menyebabkan peratusan keuntungan melebihi asas yang telah ditetapkan bagi tahun semasa.

4.  Apakah faktor-faktor kenaikan harga barang di kawasan pedalaman berbanding kawasan bandar?

Faktor-faktor kenaikan harga barang di kawasan pedalaman berbanding kawasan bandar adalah disebabkan:

 • Kenaikan kos barangan termasuk pengangkutan dan penyimpanan barangan yang diambil
 • Berlakunya pemusatan pada pembekalan barangan oleh segelintir peniaga sahaja
 • Wujudnya banyak rantaian pengedaran sebelum pembekalan barangan kepada peniaga di kawasan pedalaman
 • Kekurangan maklumat atau info semasa berhubung perundangan

5. Sejauh manakah KPDN mengawal selia kenaikan harga barang?

KPDN sentiasa menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan harga barangan di pasaran adalah berpatutan.

Antara usaha-usaha yang diambil dan akan dipertingkatkan adalah:

 • Melaksanakan penguatkuasaan tegas di bawah Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan (AKHAP) 2011 iaitu:
 • Penguatkuasaan terhadap pencatutan atau pengambilan untung secara tidak munasabah oleh peniaga di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah) 2018 yang mula berkuatkuasa pada 6 Jun 2018;
 • Pemantauan dan penguatkuasaan yang lebih agresif meliputi seluruh rantaian pengedaran barangan dan perkhidmatan di seluruh negara di bawah Ops Catut, Ops Rantai dan Ops PASAR. Operasi ini telah menggerakkan semua anggota penguatkuasa Kementerian seluruh negara bagi membendung isu kenaikan harga barang di pasaran;
 • Pengeluaran Notis bertulis di bawah Seksyen 21 AKHAP 2011 ke atas mana-mana pihak yang didapati menaikkan harga secara mendadak dan ketara untuk mendapatkan maklum balas dan penjelasan secara bertulis mengenai kenaikan harga bagi menentukan berlakunya elemen pencatutan;
 • Penguatkuasaan Perintah Kawalan Harga Dan Antipencatutan (Penandaan Harga Bagi Barangan Dan Caj Bagi Perkhidmatan) 2020 yang mewajibkan peniaga mempamerkan senarai harga atau meletak tanda harga ke atas barangan dan perkhidmatan yang dijual;
 • Pelaksanaan Skim Harga Maksimum Musim Perayaan bagi mengawal harga barangan keperluan tertentu semasa musim-musim perayaan utama dalam negara dan Penentuan Harga Maksimum Ayam dan Telur Ayam untuk tempoh tertentu bagi tujuan menstabilkan harga; dan
 • Penetapan harga maksimum bagi gula pasir putih bertapis, topeng muka, Kit Ujian Covid-19, LPG, petrol Ron95 dan diesel bagi memastikan harga yang dijual tidak melebihi harga yang ditetapkan. Namun, Kementerian akan memperluaskan kawalan harga ke atas barangan keperluan lain mengikut keadaan dan keperluan.
 • Mengadakan program libat urus untuk memberi penjelasan, khidmat nasihat dan kerjasama bersama peniaga dalam memahami dan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan;
 • Melaksanakan langkah kolaborasi bersama agensi Kerajaan yang berkaitan seperti Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MAFI) untuk memastikan bekalan mencukupi dan ditawarkan pada harga yang munasabah di bawah Majlis Tindakan Sara Hidup Negara;
 • Meningkatkan keberadaan (omnipresence) pegawai-pegawai penguatkuasa di lokasi yang menjadi tumpuan pengguna bagi mewujudkan persekitaran perniagaan yang selamat dan beretika.
 • Menyediakan pelbagai medium penyaluran aduan bagi memudahkan rakyat mengemukakan aduan berkaitan isu harga untuk diambil tindakan oleh Kementerian.

6. Adakah kenaikan harga barang dianggap sebagai mencatut?

Tidak. Kenaikan harga barang merupakan pencetus (trigger) terhadap kesalahan mencatut.

7.  Adakah peniaga dianggap mencatut sekiranya terdapat perbezaan harga barang dari premis yang berlainan?

Tidak. Penentuan pencatutan ditentukan berdasarkan perbandingan peratusan untung barangan berdasarkan elemen harga jualan barangan dan kos seorang peniaga atau premis itu sendiri dan bukan antara premis. Walau bagaimanapun, kenaikan harga adalah trigger kepada tindakan pemeriksaan pencatutan dan akan dibuat analisa sama ada kenaikan tersebut menyebabkan kenaikan peratusan yang melebihi peratusan tahun semasa peniaga tersebut.

8. Mengapakah harga barangan di Hypermarket berbeza dengan harga barangan di kedai runcit?

Harga barangan di Hypermarket berbeza dengan harga barangan di kedai runcit kerana:

 • Pembelian barangan secara pukal atau kuantiti yang banyak di peringkat hypermarket jika dibandingkan dengan kedai runcit yang mengambil secara jumlah yang sedikit daripada pembekal akan menyebabkan punca harga barangan lebih mahal di peringkat peruncit memandangkan belian secara pukal akan mendapati diskaun atau potongan harga
 • Pembelian barangan secara tunai oleh peruncit dan secara kredit oleh hypermarket juga menyebabkan harga lebih mahal dikenakan oleh peruncit bagi menampung kos pembelian atau tunai yang digunakan.

9. Apa itu notis 21 dan apakah tujuan notis itu dikemukakan kepada peniaga?

Notis 21 adalah notis bertulis yang dikeluarkan kepada peniaga di bawah Seksyen 21, Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan (AKHAP) 2011. Tujuan notis itu dikemukakan kepada peniaga untuk mendapatkan justifikasi dan penjelasan berhubung harga barangan. Peniaga dikehendaki memberi dokumen-dokumen sokongan yang relevan untuk menyokong sebarang perubahan kos dan harga jualan.

10. Sila terangkan proses siasatan yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasa KPDN sekiranya berlaku pencatutan?

Bahagian Penguatkuasa akan mendapatkan maklumat daripada peniaga melalui notis di bawah Seksyen 21 AKHAP2011 dan membuat analisa pencatutan samaada kenaikan yg dibuat menyalahi perundangan pencatutan atau sebaliknya.

.

Soalan Tambahan:

1. Adakah perbuatan peniaga menaikkan harga bermakna peniaga itu mencatut?

 

Tidak. Persepsi orang ramai berhubung dengan pencatutan perlu diperbetulkan. Harga yang tinggi atau mahal tidak bermakna ianya mencatut. Begitu juga harga yang berbeza antara premis perniagaan juga tidak bermakna premis yang menjual barangan dengan harga yang lebih mahal adalah mencatut. Pengguna perlu menjadi pengguna yang bermaklumat dengan membuat perbandingan harga sebelum membuat pembelian.

Mana-mana tindakan peniaga menaikkan harga akan mengundang siasatan oleh Bahagian Penguatkuasa KPDN untuk menentukan sama ada berlaku pencatutan.

2. Berapa kadar keuntungan standard yang perlu diambil oleh setiap perniagaan bagi memastikan kelangsungan operasi?

Malaysia mengamalkan perdagangan terbuka. Pemasaran barangan adalah bebas dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan (kuasa pasaran atau market forces).  Dengan ini, bekalan barangan yang stabil dan mencukupi dalam pasaran adalah antara faktor utama yang mempengaruhi harga disamping kos barangan.

Tidak ada undang-undang yang menetapkan kadar keuntungan standard bagi barangan yang diurusniaga atau dijual. Peniaga menentukan keuntungan mereka berdasarkan kepada kos perolehan, kos yang ditanggung serta jumlah jualan barangan.

Walau bagaimanapun, KPDN mempunyai asas melalui mekanisme yang sedang berkuatkuasa bagi memastikan keuntungan yang ditentukan atau diperolehi oleh peniaga bagi sesuatu barangan yang dijual adalah munasabah berasaskan kepada data maklumat penentuan keuntungan yang lepas.

3. Sekiranya kos barangan atau kos penjualan meningkat, bolehkah peniaga meningkatkan harga barangan?

Peniaga dibenarkan untuk menaikkan harga dengan syarat kenaikan harga adalah selaras dengan peningkatan kos dan memastikan bahawa peratusan margin keuntungan semasa tidak boleh melebihi peratusan keuntungan asas yang ditetapkan.

4.  Apakah faktor yang menyumbang kepada perubahan harga barangan di pasaran?

Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas dan terbuka di mana kuasa pasaran (market forces) berperanan sebagai faktor penentu kepada turun naik harga barangan di samping dipengaruhi oleh faktor-faktor dalaman dan luaran yang lain. Dalam konteks ekonomi bebas ini, pengaruh dan keadaan dalam pasaran merupakan aspek penting dalam penentuan harga barangan. Faktor-faktor lain yang menyumbang kepada perubahan harga dipasaran adalah:

 • Permintaan dan penawaran;
 • Kegiatan manipulasi harga oleh orang tengah;
 • Peningkatan kos logistik dan pengangkutan;
 • Kejatuhan nilai mata wang Ringgit Malaysia berbanding mata wang utama dunia;
 • Sikap peniaga yang tamak dan mementingkan keuntungan; dan
 • Kegiatan kartel dan monopoli.

5. Apakah penalti bagi peniaga yang didapati mencatut?

Peniaga yang didapati mencatut, denda maksimum yang dikenakan adalah seperti berikut:

 • Bagi Bukan Pertubuhan Perbadanan (Individu)
  • Kesalahan pertama RM100,000 atau 3 tahun penjara
  • Kesalahan kedua atau berikutnya RM250,000 atau 5 tahun penjara
 • Bagi Pertubuhan Perbadanan (Syarikat)
  • Kesalahan pertama RM 500,000
  • Kesalahan kedua atau berikutnya RM 1 juta