anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Soalan Lazim Perdagangan Dalam Negeri

1. Adakah peniaga dalam talian boleh dipercayai?

Sebelum anda melakukan apa-apa transaksi atas talian, anda perlu mempercayai laman web tersebut. Satu cara mudah adalah dengan menggunakan kaedah carian nama laman web tersebut di Google atau Yahoo. Jika hasil carian anda menunjukkan banyak pengguna yang tidak berpuashati dengan peniaga atas talian tersebut, mungkin anda perlu lebih berhati-hati. Pastikan juga laman peniaga tersebut ada menyatakan alamat dan nombor telefon perniagaan tersebut. Dengan menggunakan maklumat yang diberikan ini, anda boleh menjalankan siasatan dan memastikan sendiri jika maklumat tersebut adalah benar. Akhir sekali, jika tawaran yang ditawarkan adalah terlalu hebat, kemungkinan besar ia tidak boleh dipercayai. Bentuk perniagaan atas talian ini memudahkan penipuan dilakukan, oleh itu anda hendaklah sentiasa berwaspada.

2. Adakah transaksi perdagangan yang saya lakukan atas talian (Online Commercial Transaction) mempunyai implikasi atau sah di sisi undang-undang?

Ya. Akta Perdagangan Elektronik 2006 memberi pengiktirafan perundangan kepada transaksi perdagangan atas talian. Ini bermakna semua transaksi tersebut sah di sisi undang-undang.

3. Apakah ciri-ciri ski atau perkiraan piramid?

Ciri-ciri utama :-

 1. Promosi sesuatu skim atau pampasan ialah semata-mata atau terutamanya melalui perekrutan peserta atau pengenalan peserta dalam skim, pelan, pengendalian atau proses berantai piramid daripada jualan produk, perkhidmatan atau harta tidak ketara oleh peserta.
 2. Pampasan dibayar kepada peserta semata-mata atau terutamanya melalui perekrutan atau pengenalan orang lain dalam skim, pelan, pengendalian atau proses berantai piramid berbanding jualan produk, perkhidmatan atau harta tidak ketara oleh peserta atau orang lain.

Ciri-ciri kecil :-

 1. Suatu kontrak bertulis atau penyataan yang memperihalkan terma material perjanjian tidak disediakan kepada peserta yang menyertai skim, pelan, pengendalian atau proses berantai piramid.
 2. Pembelian produk, perkhidmatan atau harta tidak ketara atau bayaran minimum atau kehendak jualan secara berwajib dikenakan sebagai syarat untuk memenuhi kehendak kelayakan atau kehendak permulaan bagi penyertaan atau pampasan dalam skim, pelan, pengandalian atau proses berantai piramid. Peserta dikehendaki membeli produk, perkhidmatan atau harta tidak ketara dalam amaun yang tidak munasabah yang melebihi jangkaan untuk dijual semula atau dibeli dalam suatu tempoh masa yang munasabah.
 3. Peserta tidak diberi kebebasan sepenuhnya dalam pembelian tetapi mereka didesak membeli pakej produk terpilih untuk memenuhi kehendak jualan untuk melayakkan mereka mendapat kedudukan atau bonus dalam skim, pelan, pengendalian atau proses berantai piramid.
 4. Polisi bayar produk, perkhidmatan atau harta tidak ketara yang dibeli oleh peserta atau pengguna tidak disediakan.
 5. Polisi beli balik oleh pengendali skim, pelan, pengendalian atau proses berantai piramid bagi produk, perkhidmatan atau harta tidak ketara yang mendapat pasaran pada masa ini atas permintaan peserta dalam terma atau perjanjian yang munasabah tidak dibenarkan atau disediakan.
 6. Kehendak struktur skim, pelan, pengendalian atau proses berantai piramid yang ketat atau tidak munasabah bagi kelayakan peserta untuk diberi pampasan.
 7. Pengunduran diri oleh peserta daripada skim, pelan, pengendalian atau proses berantai piramid tidak dibenarkan.
 8. Peserta dibenarkan atau digalakkan untuk membeli lebih daripada satu kedudukan atau hak untuk menyertai skim, pelan, pengendalian atau proses berantai piramid.

4. Apakah jenis-jenis pelan pemasaran di bawah perniagaan jualan langsung?

 1. Berbilang tingkat

  Syarikat akan mengambil / melantik individu sebagai ahli / pengedar untuk mengedar barangan syarikat. Ahli / pengedar yang berkenaan pula akan melantik individu lain (downline) bagi membentuk rangkaiannya menjual barangan syarikat. Proses pengambilan ahli pengedar baru boleh diteruskan sehingga satu peringkat yang munasabah. Setiap ahli / pengedar akan mendapat komisen / bonus / insentif daripada jualan peribadi dan jualan ahli / pengedar di bawah rangkaiannya (over-riding bonus).

 2. Satu tingkat

  Syarikat akan melantik wakil jualan / ejen dan membayar gaji / komisen / gabungan gaji dan komisen atas jumlah jualan dibuat. Wakil jualan / ejen jualan berkenaan tidak dibenarkan untuk melantik/ menaja wakil jualan / ejen jualan lain.

 3. Jualan melalui pesanan pos

  Jualan barangan atau perkhidmatan melalui pos, yang dijalankan oleh seseorang, sama ada sendiri atau melalui mana-mana orang yang diberi kuasa.

5. Apakah syarat-syarat untuk kelulusan lesen timbang dan sukat?

Bagi permohonan baru, pemohon adalah dikehendaki untuk mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:

 1. Borang Akta Timbang dan Sukat (ATS.1) yang diisi dengan lengkap;
 2. Salinan Pendaftaran Syarikat (Borang 9, 24 dan 49) / Pendaftaran Perniagaan(Borang A dan D) / Borang 1 dan 2 / Lesen Ordinan Perniagaan;
 3. Latarbelakang kesemua ahli lembaga pengarah dan pemegang saham syarikat;
 4. Salinan Sijil Lesen Perniagaan Bengkel daripada PBT bagi Lesen membuat, membaiki dan menjual(PBJ) dan lesen membaiki dan menjual(BJ);
 5. Surat sokongan daripada pembekal alat timbang dan sukat; dan
 6. Salinan sijil kelayakan/ kemahiran/ kelulusan berkaitan alat timbang dan sukat.

Bagi permohonan pembaharuan lesen, pemohon adalah dikehendaki untuk mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:

 1. Borang Akta Timbang dan Sukat (ATS.2) yang diisi dengan lengkap.
 2. Salinan lesen sedia ada.
 3. Salinan Pendaftaran syarikat (Borang 9, 24 dan 49) / Pendaftaran Perniagaan(Borang A dan D) / Borang 1 dan 2 / Lesen Ordinan Perniagaan.
 4. Laporan Kewangan Tahunan / 3 bulan rekod jualan yang terkini.

6. Apakah yang dimaksudkan dengan “Jualan Langsung”?

“Jualan langsung” merupakan aktiviti jualan pintu ke pintu, jualan melalui pesanan pos dan jualan melalui transaksi elektronik mengikut pengertian Akta Jualan Langsung Dan Skim Anti Piramid 1993.

“Jualan pintu ke pintu” ertinya jualan barang-barang atau perkhidmatan yang dijalankan dengan cara berikut:

 1. Seseorang atau mana-mana orang yang diberi kuasa olehnya:-
  1. Pergi dari satu tempat ke satu tempat selain suatu tempat perniagaan yang tetap.
  2. Membuat panggilan telefon.
  3. Mencari orang yang bersedia untuk membuat kontrak sebagai pembeli bagi penjualan barang atau perkhidmatan dan
 2. Orang yang mula-mula disebut itu atau mana-mana orang lain selepas itu atau kemudiannya membuat perundingan dengan bakal pembeli dengan tujuan mewujudkan kontrak itu.

“Jualan pesanan pos” ertinya jualan barang-barang atau perkhidmatan yang dijalankan oleh seseorang, sama ada sendiri atau melalui mana-mana orang yang diberi kuasa olehnya, dengan menerima tawaran bagi kontrak jualan melalui pos atau apa-apa kaedah penghantaran yang lain termasuk secara elektronik.

”Jualan melalui transaksi elektronik” ertinya jualan barang-barang atau perkhidmatan secara elektronik dengan menggunakan rangkaian pemasaran bagi maksud untuk mendapatkan komisen, bonus atau apa-apa faedah ekonomi yang lain.

7. Apakah yang dimaksudkan dengan perdagangan internet B2B, B2C dan C2C?

E-Dagang melalui internet ini boleh dipecahkan kepada 3 bentuk, iaitu:

 1. Perniagaan ke Perniagaan (Business to Business, B2B)

  Transaksi perdagangan berlaku di antara dua perniagaan. Contohnya, pembekal bahan mentah kepada pengilang yang menggunakan bahan mentah untuk mengeluarkan barang akhir.

 2. Perniagaan ke Pengguna (Business to Consumer, B2C)

  Dimana transaksi berlaku di antara peniaga dan pengguna akhir barang tersebut.

 3. Pengguna ke Pengguna (Consumer to Consumer, C2C)

  Ini adalah transaksi peribadi sesama individu contohnya melalui laman web lelong seperti eBay.

8. Apakah yang dimaksudkan dengan skim atau perkiraan piramid?

Apa-apa skim atau perkiraan bagi pengedaran / penjualan komoditi di mana seseorang itu mendapat suatu balasan atau memperolehi peluang untuk menerima suatu faedah wang yang tidak bergantung pada jumlah atau kuantiti barang atau perkhidmatan yang dijual atau diedarkan, tetapi yang diasaskan adalah kepada penajaan / pengenalan seseorang atau lebih peserta ke dalam skim tersebut.

9. Apakah yang patut orang ramai lakukan sekiranya didatangi oleh penganjur skim ini?

 1. Memeriksa sama ada syarikat tersebut mempunyai lesen sah yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan.
 2. Jika syarikat tersebut merupakan syarikat jualan langsung, sila rujuk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sama ada syarikat tersebut memiliki lesen jualan langsung yang sah. Nombor lesen jualan bermula dengan ‘AJL 93xxxx’. Semakan juga boleh dibuat melalui laman web Kementerian : http://www.kpdn.gov.my/
 3. Meneliti pelan pemasaran syarikat dan buat rujukan dengan Unit Jualan Langsung, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengenai kesahihan pelan yang dikemukakan.
 4. Membuat laporan segera kepada pihak berkuasa.

10. Bagaimana cara untuk memohon lesen timbang dan sukat?

Pemohon dikehendaki mengisi borang 1/2011 dan kemukakan bersama dengan dokumen-dokumen sokongan kepada cawangan KPDN yang terdekat.

11. Berapakah bayaran yang dikenakan untuk lesen timbang dan sukat?

Jenis Lesen Bayaran Fi Setahun (RM)
Lesen membuat, membaiki dan menjual alat timbang dan sukat (PBJ) RM 200.00
Lesen Membaiki dan menjual alat timbang dan sukat (BJ) RM 100.00
Lesen Menjual alat timbang dan sukat (J) RM 50.00

Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Deraf, Wang Pos atau Kiriman Wang atas nama Ketua Inspektor Timbang dan Sukat.

12. Penyalahgunaan “gores dan menang” / “cabutan bertuah” / “hadiah percuma”

 1. Jualan langsung yang mempunyai tawaran hadiah melalui kaedah “gores dan menang” dan “cabutan bertuah” untuk mempelawa pembeli untuk membeli barang-barang yang ditawarkan. Hadiah-hadiah yang ditawarkan biasanya tidak diadakan langsung atau tidak diadakan seperti mana ditawarkan.
 2. Penganjur juga menggunakan taktik jualan “pintu-ke-pintu” atau melalui kad jemputan atau surat kepada orang ramai untuk mengambil hadiah percuma. Hadiah yang ditawarkan itu sebenarnya tidak percuma malah pembeli disyaratkan untuk membeli barangan lain di mana harganya adalah termasuk kos barangan yang ditawarkan.