anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Soalan Lazim Penguatkuasaan Penguatkuasaan Akta Kawalan Harga Dan Anti Pencatutan

SOALAN-SOALAN YANG LAZIM BERHUBUNG DENGAN PENGUATKUASAAN PENCATUTAN DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (MEKANISME UNTUK MENENTUKAN KEUNTUNGAN TINGGI YANG TIDAK MUNASABAH) 2018

A.PENGGUNA

PERANAN KEMENTERIAN

1. Apakah peranan Kementerian dalam menangani isu kenaikan harga barang dan perkhidmatan selaras dengan pelaksanaan Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan (SST)?

Peranan Kementerian dalam pelaksanaan SST adalah menangani aktiviti pencatutan dan manipulasi harga oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab serta memastikan tidak berlaku kenaikan harga secara tidak terkawal.

2. Apakah langkah-langkah persediaan penguatkuasaan yang telah diambil oleh Kementerian semasa pelaksanaan SST

Kementerian melalui Bahagian Penguatkuasa, menguatkuasakan Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 (AKHAP 2011) bagi menangani isu peniaga yang mengambil untung barangan atau perkhidmatan secara berlebihan. Bahagian Penguatkuasa melaksanakan “Operasi Catut 5.0” melalui operasi penguatkuasaan ke atas setiap rantaian perniagaan yang terdiri daripada sektor pengilangan/ pengimportan/ pengedaran, pemborongan dan peruncitan di seluruh negara yang mana sekiranya peniaga melakukan kesalahan mencatut akan diambil tindakan di bawah perundangan tersebut.

PERUNDANGAN PENCATUTAN

3. Apakah yang dimaksudkan dengan peniaga mencatut?

Peniaga mencatut merujuk kepada mana-mana peniaga yang mengambil untung suatu barangan atau perkhidmatan secara berlebihan.

4. Apakah perundangan yang dikuatkuasakan oleh Kementerian untuk mengatasi peniaga mencatut?

Perundangan yang berkuatkuasa bagi menentukan keuntungan tinggi yang tidak munasabah bagi suatu barangan atau perkhidmatan adalah AKHAP 2011 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah) 2018.

5. Adakah Peraturan ini mempunyai tarikh tamat tempoh?

Peraturan ini dikuatkuasakan sepanjang masa dan tidak mempunyai tarikh tamat tempoh.

6. Adakah Peraturan ini memberi faedah kepada pengguna dalam menangani isu harga barangan?

Peraturan ini merupakan suatu mekanisme kawalan di peringkat Kementerian bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan ke atas pengguna untuk mengambil keuntungan yang berlebihan bagi suatu barangan dan perkhidmatan serta memastikan kenaikan harga barangan atau caj bagi perkhidmatan yang dilaksanakan adalah terkawal.

7. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kenaikan harga barang?

Naik turun harga barang adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan dan bekalan. Permintaan dan bekalan ini pula dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bekalan yang mencukupi yang seterusnya akan menentukan kos sesuatu barang.

8. Adakah kenaikan harga merupakan suatu kesalahan yang boleh diambil tindakan di peringkat Kementerian?

Kenaikan harga belum merupakan kesalahan lagi. Tetapi ia merupakan asas kepada suatu tindakan pemeriksaan untuk mengenalpasti sekiranya wujud kesalahan mencatut.

9. Adakah peniaga dianggap mencatut sekiranya harga jualan bagi satu barangan yang sama boleh dijual dengan harga yang berbeza-beza di premis yang berlainan?

Tidak. Penentuan pencatutan ditentukan mengikut penetapan harga dan kos di peringkat premis peniaga itu sendiri dan bukan dibandingkan dengan premis yang lain.

10. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh Kementerian sekiranya berlaku kenaikan harga barangan atau caj bagi perkhidmatan?

Kementerian akan mengeluarkan notis di bawah Seksyen 21, AKHAP 2011 kepada peniaga yang berkaitan untuk mendapatkan butiran lanjut berhubung dengan maklumat harga dan kos barangan atau caj bagi perkhidmatan.

11.  Apakah tujuan notis tersebut dikemukakan kepada peniaga?

Tujuan notis tersebut dikemukakan adalah untuk mendapatkan maklumat suatu barangan atau perkhidmatan dan bagi tujuan penyediaan analisa bagi kesalahan mencatut.

12. Apakah penalti yang dikenakan kepada peniaga yang melakukan kesalahan mencatut?

Penalti yang dikenakan kepada peniaga yang melakukan kesalahan mencatut adalah seperti yang berikut:

 1. Jika suatu pertubuhan perbadanan, denda tidak melebihi RM500,000 dan bagi kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya, di denda tidak melebihi RM1,000,000; atau
 2. Jika bukan suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga (3) tahun atau kedua-duanya dan, bagi kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi RM250,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima (5) tahun atau kedua-duanya.

KAWALAN HARGA

13. Adakah Kementerian mengawal harga barangan?

Ya. Kementerian mengawal harga melalui kuatkuasa AKHAP 2011 barang-barang berikut:

 1. Gula putih bertapis kasar dan halus
 2. Gas petroleum cecair
 3. Petrol Ron 95
 4. Diesel
 5. Topeng muka
 6. Barangan yang terlibat dengan Skim Kawalan Harga Musim Perayaan tertentu

14. Apakah jenis pelaksanaan Skim Kawalan Harga Musim Perayaan (SKHMP)? 

 Terdapat 6 jenis SKHMP iaitu:

 1. SKHMP Tahun Baru Cina
 2. SKHMP Hari Raya Puasa
 3. SKHMP Pesta Kaamatan
 4. SKHMP Hari Gawai
 5. SKHMP Deepavali
 6. SKHMP Krismas

PENANDAAN HARGA

15. Apakah tindakan Kementerian ke atas peniaga yang tidak mempamerkan tanda harga bagi barangan yang dijual?

Pihak Kementerian menguatkuasakan Perintah Kawalan Harga (Penandaan Harga oleh Penjual Runcit) 1993 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Perniagaan Ditetapkan) 2017 yang mana sekiranya terdapat mana-mana peniaga yang tidak mempamerkan tanda harga boleh dikenakan tindakan di bawah perundangan tersebut.

16. Apakah maksud Dasar Harga Terangkum (DHT)?

DHT adalah sesuatu pengiklanan, pempameranan dan paparan harga akhir yang perlu dibayar oleh pengguna untuk memperoleh sesuatu barangan atau perkhidmatan. Ia hendaklah merangkumi:

 1. Semua cukai, duti dan caj kerajaan
 2. Semua caj lain yang hendak dikenakan terhadap sesuatu barangan
 3. Perkhidmatan

17. Apakah jenis perniagaan yang termasuk di bawah DHT?

Perniagaan yang termasuk di bawah DHT adalah sektor perhotelan dan perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman.

ISU BERKAITAN CUKAI

18. Adakah cukai jualan atau cukai perkhidmatan (SST) di bawah bidangkuasa KPDN

Tidak. Ianya di bawah bidangkuasa Jabatan Kastam DiRaja Malaysia dan sebarang pertanyaan berhubung dengan pelaksanaan cukai tersebut boleh dirujuk dengan pihak tersebut atau melayari laman web https://mysst.customs.gov.my.

19. Adakah peniaga boleh mengenakan cukai jualan ke atas harga barangan yang dijual kepada pengguna?

Tidak. Cukai jualan merujuk kepada cukai satu peringkat yang dikenakan di peringkat pengilang atau pengimport sahaja, mereka yang membekalkan perkhidmatan (service) dan telah berdaftar dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM).

20. Adakah peniaga boleh mengenakan cukai perkhidmatan ke atas suatu caj bagi perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna?

Peniaga yang mencapai threshold yang tertentu di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018 sahaja yang boleh mengenakan cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan yang ditawarkan.

21. Adakah caj perkhidmatan (service charge) merujuk kepada cukai perkhidmatan?

Tidak. Caj perkhidmatan merujuk kepada caj yang dikenakan oleh peniaga ke atas perkhidmatan yang ditawarkan manakala cukai perkhidmatan merujuk kepada Akta Cukai Perkhidmatan 2018 yang berada di bawah bidangkuasa Jabatan Kastam DiRaja Malaysia.

22. Adakah caj perkhidmatan yang dikenakan oleh peniaga terhadap pengguna termasuk dalam perkhidmatan bercukai?

Tidak.

RESIT

23. Adakah pengguna boleh mendapatkan resit barangan atau perkhidmatan daripada peniaga dan adakah sebarang perundangan yang melindungi pengguna sekiranya peniaga enggan mengemukakan resit tersebut kepada pengguna?

Pengguna boleh mendapatkan resit tersebut daripada peniaga dan peniaga yang enggan mengemukakan resit tersebut setelah diminta oleh pengguna merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999.

24. Bolehkah suatu nilai caj perkhidmatan dan cukai perkhidmatan dipaparkan pada resit?

Boleh. Kandungan resit (invois bercukai) perlu selaras dengan perundangan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018.

LAIN-LAIN

25. Apakah peranan pengguna bagi memastikan mereka tidak mudah dimanipulasi oleh peniaga?

Pengguna perlu tahu hak dan tanggunjawab mereka sebagai pengguna serta peka dengan informasi semasa dengan melengkapkan diri mereka dengan ilmu kepenggunaan.

26. Bagaimanakah pengguna boleh menyalurkan aduan atau pertanyaan di peringkat KPDN?

Saluran aduan atau pertanyaan yang boleh digunakan oleh pengguna adalah seperti yang berikut:

 1. Portal rasmi KPDNKK;
 2. Emel eaduan[at]kpdnhep.gov.my
 3. SMS ke 15888 dengan menaip “KPDNKK ADUAN”;
 4. Whatsapp kepada KPDN di talian 019-2794317;
 5. Aplikasi telefon pintar – EzAdu KPDNKK;
 6. Media Sosial – Twitter dan Facebook KPDNKK;
 7. Lapor/hadir sendiri ke pejabat KPDNKK berhampiran; dan
 8. Pusat Aduan Bergerak.

PENIAGA PERUNDANGAN PENCATUTAN

1. Adakah pemakaian Peraturan ini terpakai kepada semua peringkat perniagaan?

Peraturan ini terpakai kepada semua peringkat perniagaan iaitu pengilang, pengimport, pengeluar, pengedar, pemborong dan peruncit.

MEKANISME PENCATUTAN

2. Adakah Peraturan ini menetapkan jumlah keuntungan tertentu yang perlu diambil oleh peniaga?

Peraturan ini tidak menetapkan keuntungan yang boleh diambil oleh peniaga ke atas barangan yang dijual atau perkhidmatan yang ditawarkan. Peraturan ini hanya meletakkan kawalan ke atas peniaga supaya tidak mengambil untung yang berlebihan bagi setiap barangan yang dijual atau perkhidmatan yang ditawarkan untuk dijual kepada pengguna melalui kaedah peratusan tokok (markup) (% MU) atau peratusan margin (%MG).

3. Apakah yang dimaksudkan dengan peratusan tokok dan peratusan margin?

Peratusan tokok (%MU) merupakan peratusan kadar keuntungan yang diambilkira berdasarkan kadar kos barangan atau perkhidmatan yang ditanggung oleh peniaga manakala peratusan margin (%MG) merupakan peratusan kadar keuntungan yang diambilkira berdasarkan harga jualan barangan atau caj bagi perkhidmatan.

4. Bagaimanakah kaedah untuk mengira peratusan tokok dan peratusan margin?

Kaedah yang digunakan untuk mengira %MU/%MG adalah dengan menggunakan formula berikut:

.

Peratusan Markup (%MU)   Peratusan Margin (%MG)
       
  SP – C  x 100   SP – C  x 100
  C     SP  
         
  SP = Harga Jualan   C = Kos
         

5. Apakah kos yang diambil kira bagi Peraturan ini?

Kos yang diambil kira ialah harga yang dibayar bagi pemerolehan atau pengeluaran barangan atau perkhidmatan itu, dan kos yang ditanggung dalam menjual barangan atau perkhidmatan itu yang diambilkira bagi menentukan harga jualan barangan atau caj bagi perkhidmatan tersebut. Belanja perniagaan tidak boleh diambilkira sebagai kos.

6. Sekiranya %MU/%MG yang diperolehi oleh peniaga adalah tinggi, adakah ia dianggap sebagai mencatut di bawah Peraturan ini?

Nilai %MU/%MG yang tinggi tidak boleh dianggap mencatut. Mengikut Peraturan, mencatut berlaku apabila %MU/%MG semasa bagi barangan yang dijual atau perkhidmatan yang ditawarkan untuk dijual melebihi asas %MU/%MG barangan atau perkhidmatan yang telah ditentukan pada hari pertama tahun kewangan (FY) atau tahun calendar (CY) tertentu.

7. Bagaimanakah seseorang peniaga dianggap mencatut?

Seseorang peniaga dianggap mencatut sekiranya peratusan tokok (%MU) atau peratusan margin (%MG) pada mana-mana tarikh di sepanjang tahun semasa melebihi asas peratusan tokok atau peratusan margin yang ditentukan pada hari pertama bagi tahun tertentu.

8. Adakah menjadi kesalahan sekiranya peniaga menaikkan harga pada barangan yang sama dalam FY/CY yang sama?

Peniaga boleh menaikkan harga barangan atau caj perkhidmatan yang sama dalam FY/CY yang sama. Walau bagaimanapun, %MU/%MG semasa tidak boleh melebihi asas %MU/%MG barangan atau perkhidmatan yang telah ditentukan pada hari pertama FY/CY tertentu.

9. Apakah yang dimaksudkan dengan asas %MU/%MG dan bagaimana untuk menentukannya?

Asas %MU/%MG (PA) adalah %MU/%MG bagi suatu barangan atau perkhidmatan merujuk kepada nilai maksimum bagi peratusan untung suatu barangan atau perkhidmatan yang perlu ditentukan oleh peniaga pada hari pertama tahun kewangan (FY) atau tahun kalendar (CY) tertentu sesebuah perniagaan.

10. Bagaimana penentuan asas %MU/%MG ditentukan oleh peniaga?

Penentuan asas %MU/%MG ditentukan oleh peniaga melalui formula yang telah ditetapkan dalam perundangan mekanisme pencatutan.

11. Apakah yang dimaksudkan dengan %MU/%MG semasa dan bagaimana untuk menentukannya?

%MU semasa (PB) dan %MG semasa (PC) ialah %MU/%MG bagi barangan pada tarikh barangan itu dijual pada mana-mana tarikh di sepanjang tahun tertentu. Perkiraan adalah seperti contoh dalam ilustrasi yang berikut:

Contoh:

Pada 15 Julai 2017, Barangan A dijual dengan harga RM10 dan kos untuk memperolehi barang ini ialah RM5. Tahun Kewangan perniagaan adalah 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember setiap tahun serta perniagaan telah mula beroperasi dari tahun 2002. Maka, pengiraan %MU/%MG semasa bagi produk A pada tarikh 15 Julai 2017 adalah seperti yang berikut:

Pengiraan %MU (PB) Pengiraan %MG (PC)
   
PB (15 JULAI 2017) = RM10 – RM5 X100 PC (15 JULAI 2017) =RM10 – RM5 X 100
  RM5     RM10  
=100%   = 50%

12. Adakah %MU/%MG boleh ditetapkan berbeza mengikut lokasi premis?

Peniaga dibenarkan untuk menetapkan %MU/%MG yang berbeza mengikut lokasi premis perniagaan sekiranya ia melibatkan kos yang berbeza dengan syarat %MU/%MG semasa tidak melebihi asas %MU/%MG.

13. Bolehkah peniaga menaikkan %MU/%MG semasa melebihi asas %MU/%MG disebabkan harga jualan barangan masih lagi rendah berbanding harga pasaran?

Peniaga tidak boleh menaikkan %MU/%MG semasa melebihi asas %MU/%MG walaupun harga jualan lebih rendah berbanding harga pasaran disebabkan penentuan pencatutan dibuat berdasarkan perbandingan asas %MU/%MG dengan %MU/%MG semasa barangan yang dijual atau ditawarkan untuk dijual oleh sesebuah perniagaan dan bukan perbandingan %MU/%MG di antara sebuah perniagaan dengan perniagaan yang lain.

14. Bagaimana untuk menentukan %MU/%MG pada hari pertama jika jualan murah sedang berlangsung pada hari tersebut?

Penentuan %MU/%MG jika jualan murah sedang berlangsung pada hari pertama hendaklah mengambilkira harga jualan pada tarikh sebaik sebelum jualan murah berlangsung.

15. Bagaimana untuk menentukan %MU/%MG pada hari pertama jika peniaga memperkenalkan produk baharu dengan harga pengenalan?

Penentuan %MU/%MG jika peniaga memperkenalkan produk baharu dengan harga pengenalan pada hari pertama hendaklah mengambilkira pada harga jualan sebaik selepas harga pengenalan berakhir.

16. Bagaimana untuk menentukan %MU/%MG pada hari pertama jika peniaga menjual atau menawarkan untuk menjual produk kali pertama selepas hari pertama?

Penentuan %MU/%MG jika peniaga menjual atau menawarkan untuk menjual produk kali pertama selepas hari pertama hendaklah mengambilkira harga jualan pada kali pertama barangan tersebut dijual atau ditawarkan untuk dijual.

17. Bagaimana untuk menentukan %MU/%MG pada hari pertama jika peniaga menjual barangan dengan harga lebih rendah daripada kos (Loss Leader)?

Penentuan %MU/%MG jika peniaga menjual barangan dengan harga lebih rendah daripada kos (Loss leader) pada hari pertama hendaklah mengambilkira harga jualan pada tarikh barang itu mula dijual melebihi kos.

18. Bagaimanakah untuk menentukan %MU/%MG pada hari pertama jika perniagaan tidak beroperasi pada hari pertama FY/CY?

Penentuan %MU/%MG jika perniagaan yang tidak beroperasi pada hari pertama FY/CY, hendaklah mengambilkira harga jualan pada hari pertama perniagaan mula beroperasi.

LAIN-LAIN

19. Adakah Kementerian menyediakan garis panduan kepada pihak peniaga berhubung pemakaian Peraturan ini?

Kementerian telah menyediakan Garis Panduan Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah dan boleh dilayari di laman sesawang Kementerian di www.kpdnhep.gov.my