anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM

1.  Apakah perbahasan-perbahasan yang dikatakan atau dianggap sebagai jualan murah?

Perbahasaan yang menunjukkan bahawa harga sesuatu barang adalah murah daripada harga yang ditawarkan sebelumnya termasuklah penggunaan perbahasaan seperti:

 1. jualan,
 2. diskaun,
 3. pengurangan,
 4. belian terbaik,
 5. harga terbaik,
 6. harga istimewa,
 7. harga runtuh,
 8. harga lebih murah setiap hari; atau
 9. tawaran separuh harga.

2. Berapa kalikah jualan murah boleh diadakan pada setiap tahun 2018?

Pengawal Perihal Dagangan memberi kebenaran kepada peniaga untuk mengadakan jualan murah sebanyak 4 kali iaitu:

 1. 3 kali tarikh Pengawal Perihal Dagangan dan
 2. 1 kali tarikh pilihan peniaga.

3. Bilakah tarikh tarikh yang diwartakan oleh Pengawal bagi tahun 2018?

Tarikh jualan murah untuk tahun 2018 yang diwartakan oleh Pengawal Perihal Dagangan adalah:

 1. Jualan Awal Tahun – 1 Februari 2018 Hingga 15 Mac 2018
 2. Karnival Jualan Mega 1 Malaysia – 15 Mei 2018 Hingga 31 Julai 2018
 3. Jualan Akhir Tahun 1 Malaysia – 1 November 2018 Hingga 31 Disember 2018
 4. Satu (1) tarikh pilihan peniaga (Selain Tarikh Pegawal)

4. Apakah syarat-syarat untuk mengadakan jualan murah?

 Syarat-syarat untuk mengadakan jualan murah :-

 1. Barangan yang dijual dengan “harga jualan murah” hendaklah sekurang-kurangnya 50% dari jumlah kesemua barangan yang dipamerkan dalam premis yang sama.
 2. Peratusan minima bagi pengurangan harga barangan yang dibekalkan hendaklah tidak kurang daripada 10% daripada harga barangan yang dibekalkan.
 3. Notis jualan murah hendaklah dipamerkan di tempat yang mudah dilihat. Manakala butiran barangan dan harga bolehlah dipamerkan dalam apa-apa skrin paparan elektronik/ disimpan dalam folder/fail atau diletakkan dalam satu kedudukan yang mudah dilihat serta tersedia kepada pengguna.
 4. Jika peniaga menjalankan jualan murah lebih satu tempat perniagaan, satu salinan notis jualan murah hendaklah dipamerkan di setiap premis. Butiran barangan dan harga dipamer seperti di perenggan 3.
 5. Peniaga hendaklah menyelenggarakan rekod lengkap berkaitan harga barangan bagi tempoh 6 bulan terdahulu ditawarkan di premis yang sama.
 6. Peniaga hendaklah mempamerkan pada setiap barangan ”harga yang ditawarkan dahulu” dan “harga jualan murah”. “Harga yang ditawarkan dahulu” adalah harga paling rendah (bukan harga jualan murah) dijual selama 28 hari berterusan di premis yang sama dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh bermulanya jualan murah (Tidak termasuk harga rendah semasa jualan murah).
 7. Nombor pendaftaran dan tarikh jualan murah serta logo KPDN hendaklah dicatatkan dalam apa jua pengiklanan.
 8. Logo KPDN tersebut adalah di dalam Bahasa Kebangsaan dan boleh diterjemahkan dalam mana-mana ungkapan bahasa yang lain. Ia perlu ditulis tangan atau dicetak dengan ketinggian huruf tidak kurang daripada 5 mm.
 9. Peniaga hendaklah menyenggara satu stok munasabah barang untuk jualan murah.
 10. Setiap jualan murah yang diadakan mestilah tidak melebihi 30 harikecuali tarikh Pengawal.

5. Bagaimanakah cara memohon notis untuk mengadakan jualan murah?

Cara/Prosedur untuk memohon notis jualan murah ialah :

 1. Permohonan Notis  Jualan Murah perlu dibuat secara dalam talian melalui aplikasi Sistem  Notis  Jualan Murah di njm.kpdn.gov.my
 2. Peniaga perlu mendapatkan kata laluan bagi menggunakan aplikasi Sistem Notis Jualan Murah.
 3. Permohonan notis Jualan Murah boleh dihantar ke mana-mana cawangan pejabat KPDN Negeri / Daerah secara dalam talian.
 4. Notis jualan murah yang disahkan perlu dicetak oleh peniaga dan dipamerkan di setiap premis yang mengadakan jualan murah.

6. Apakah keadaan-keadaan yang tidak dianggap jualan murah?

Peraturan ini tidak terpakai jika pengurangan harga

 1. tidak menunjukkan apa-apa perbandingan dengan mana-mana harga lain;
 2. mematuhi apa-apa syarat tertentu berhubungan dengan pembelian barang-barang tersebut, seperti:
  1. Diskaun pembelian dengan pembelian
  2. Kupon, baucer diskaun
  3. Kad ahli
 3. dibuat secara lisan dalam premis di mana jualan itu dibuat
 4. melibatkan barang-barang yang mudah rosak.

7. Bagaimanakah cara untuk memohon notis jualan murah?

Permohonan notis jualan murah diterima melalui atas talian (online) melalui alamat url : njm.kpdn.gov.my

8. Berapa harikah permohonan notis jualan murah diluluskan?

Permohonan notis jualan murah diproses dalam tempoh 3 hari.

9. Bagaimanakah cara mendaftar syarikat di dalam Sistem Notis Jualan Murah?

Pohon untuk merujuk kepada Panduan Pengguna.

10. Bagaimana sekiranya terdapat ralat perniagaan telah luput tarikh daftar perniagaan di dalam Sistem Notis Jualan Murah?

Sekiranya perkara tersebut terjadi, pohon untuk kemukakan salinan pendaftaran perniagaan yang telah diperbaharui melalui emel njm[at]kpdn.gov.my untuk dikemaskini.

11. Bagaimana sekiranya terlupa ID Pengguna dan kata Laluan?

Pemohon boleh terus menghubungi pegawai di Unit Perihal Dagangan di talian 03-8882 6521/6522/6667/6807 atau boleh terus email kepada njm[at]kpdn.gov.my.

12. Sekiranya permohonan telah diluluskan, bolehkah dibuat perubahan?

Boleh dibuat perubahan sebelum 7 hari berlangsungnya jualan murah.

13. Apakah perubahan yang boleh dilakukan?

Perubahan hanya boleh dilakukan ke atas tarikh jualan murah, senarai barang dan juga premis.

14. Bagaimana cara untuk membuat penambahan senarai premis atau penambahan senarai barang?

Perubahan boleh dilakukan didalam Sistem Notis Jualan Murah dan pemohon perlu memastikan perubahan yang hendak dilakukan hendaklah 7 hari sebelum tarikh mengadakan jualan murah.

15. Apakah perbahasaan atau perkataan yang dianggap jualan murah?

Perbahasaan yang dianggap jualan murah mengikut undang-undang ialah sale, diskaun, reduction, best buy, best price, special price, price crush, cheaper price everyday dan offer half price. Selain itu, apa-apa sahaja ungkapan yang menggambarkan jualan murah juga dianggap sebagai jualan murah. Sekiranya wujud perbandingan dua harga adalah dianggap jualan murah.