anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Kepenggunaan Keanggotaan Majlis Gerakan Pengguna Kebangsaan

PENDAHULUAN

Majlis Gerakan Pengguna Kebangsaan (MGPK) dipengerusikan oleh YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan dianggotai oleh semua Pengerusi Gerakan Pengguna Negeri (GPN) yang terdiri daripada Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri dan Pengerusi Bersama yang terdiri daripada wakil persatuan pengguna yang dilantik oleh YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup.

KEAHLIAN MAJLIS

Ahli-ahli MGPK adalah terdiri daripada:-

  1. YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan Kos Sara Hidup – Pengerusi
  2. YB Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan Kos Sara Hidup
  3. YBhg Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kos Sara Hidup
  4. Pengerusi-pengerusi Gerakan Pengguna Negeri
  5. Pengerusi-pengerusi Bersama Gerakan Pengguna Negeri

OBJEKTIF

Objektif MGPK ialah untuk membincangkan isu-isu kepenggunaan, menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti kepenggunaan di peringkat negeri dan daerah serta berperanan sebagai badan perantaraaan (liason) di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-kerajaan Negeri dalam bidang kepenggunaan.

FUNGSI MAJLIS

  • Membincangkan isu kepenggunaan dan mengemukakan cadangan-cadangan untuk keputusan dasar;
  • Membincang isu dan mengemukakan cadangan untuk tujuan menambahbaik undang-undang atau memperkenalkan peraturan kepenggunaan baru;
  • Membincang pelaksanaan program-program dan aktiviti-aktiviti kepenggunaan di peringkat negeri dan daerah;
  • Membawa untuk perhatian Kerajaan Negeri isu-isu kepenggunaan yang memerlukan keputusan Kerajaan Negeri.

PERLANTIKAN PENGERUSI BERSAMA GERAKAN PENGGUNA KEBANGSAAN

2015-2016
PERLANTIKAN PENGERUSI BERSAMA GERAKAN PENGGUNA KEBANGSAAN BARU

URUS SETIA

Bahagian Gerakan Kepenggunaan

Tingkat 4, Podium 1
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup
62623 Putrajaya

Tel: 03-88825885
Faks: 03-88825983