anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Kepenggunaan Keanggotaan Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN)

Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN)

 1. Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) adalah sebuah badan yang ditubuhkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999
 2. Objektif utama Majlis ini adalah membincang dan menimbangkan isu-isu kepenggunaan terutamanya perkara-perkara yang termaktub di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan memberi nasihat kepada YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengenainya.
 3. Menurut Seksyen 73, Akta Perlindungan Pengguna 1999, YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup boleh menubuhkan Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) untuk menasihati beliau mengenai perkara-perkara berikut:
  1. Berkenaan dengan isu-isu pengguna dan pelaksanaan Akta ini
  2. Penggalakan perlindungan pengguna dan kesedaran hal ehwal pengguna
  3. Apa-apa perkara lain yang boleh dirujukkan kepadanya oleh YB Menteri untuk pelaksanaan wajar dan berkesan Akta ini dan bagi perlindungan pengguna
 4. Mengikut peruntukan Seksyen 74, APP 1999, keanggotaan MPPN adalah terdiri daripada Ketua Setiausaha KPDN atau wakilnya, 16 orang ahli lain yang mewakili kepentingan pengguna, pengilang, pembekal, pertubuhan bukan kerajaan dan anggota akademik. Tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun dan boleh dilantik semula selepas tamat tempoh jawatannya.
 5. MPPN bermesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun dan mesyuaratnya boleh diadakan di luar Kuala Lumpur dengan persetujuan KPDN.

Anggota  Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) 2023-2024

BIL.

NAMA

ORGANISASI

SEKTOR

JAWATAN DALAM MPPN

1.

YBrs.Tuan Haji Mohd Azmi bin Abdul Hamid

Presiden,

Majlis Perundingan Persatuan Islam Malaysia (MAPIM)

NGO Pengguna

Pengerusi

2.

YBrs. Puan Raiyan binti Abdul Rahim

Associate Director,
Global Markets Islamic, Maybank Group.

Industri

Timbalan Pengerusi

3.

YBhg. Datuk Azman bin Mohd Yusof

Ketua Setiausaha,

KPDN

Kerajaan

Ahli

4.

YBrs. Encik Guna Selan a/l A.S. Marian

Timbalan Setiausaha Agung,

Persatuan Pendidikan dan Penyelidikan untuk Pengguna Malaysia (ERA CONSUMER

Malaysia).

NGO Pengguna

Ahli

5.

YBrs. Puan Chee Yoke Ling

Penasihat,
Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP).

NGO Pengguna

Ahli

6.

YBrs. Encik Darshan Singh Kashmir Singh

Presiden , Persatuan Pergerakan
Pengguna Malaysia (PPPM).

NGO Pengguna

Ahli

7.

YBrs. Puan Hashima binti Hasbullbah

Setiausaha,
Agung Persatuan Barisan Pengguna Sabah (CFOS).

NGO Pengguna

Ahli

8.

YBrs. Prof. Asan Ali Golam Hassan

Profesor

Universiti Teknologi Malaysia - Azman Hashim International Business School (UTM-AHIBS)

Akademik

Ahli

9.

YBrs. Prof. Madya Dr. Doris Padmini a/p S.Selvaratnam

Profesor
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Akademik

Ahli

10.

YBrs. Dr. Aneesha binti Hamid

Ketua Jabatan
Perancangan Penyelidikan dan Inovasi, IPG Kampus Pulau Pinang.

Akademik

Ahli

11.

YBhg. Datuk Ahmad Zaini bin Kamaruzzaman

Pengarang Urusan
Kumpulan NSTP dan Kumpulan Berita Harian.

Media

Ahli

12.

YBrs. Encik Ahmad Farhan bin Rosli

Presiden,

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM).
 

NGO Pengguna

Ahli

13.

YBrs. Tuan Haji Fadzil bin Othman

Penggerak Komuniti, Parlimen Bakri.

NGO Pengguna

Ahli

14.

YBrs. Encik Azmi bin Misnin

Penggerak Komuniti, Parlimen Pulai.

NGO Pengguna

Ahli

15.

YBrs. Puan Raudzah binti Ahmad

Pengerusi,
Kelab Wanita Inspirasi Muar Johor

NGO Pengguna

Ahli

16.

YBhg. Datuk Loo Yeng Peng

Ahli perniagaan,
Sektor hartanah, ICT dan Perkhidmatan.

Industri

Ahli

17.

YBrs. Encik Ridhuan bin Esa

Ahli Jawatankuasa,
Malaysia Engineering Inspector Association (MEInsA)

Industri

Ahli

Urusetia Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN)

Bahagian Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan
Aras 4 (Menara), No 13,
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Malaysia.

Tel :03-8882 6556
Fax :03-8882 6860