anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Penguatkuasaan Penguatkuasaan Barang-barang Diperbuat Daripada Kulit Babi atau Anjing

(Barang-Barang Diperbuat daripada Mana-Mana Bahagian Babi atau Anjing) 2013

Semua barang-barang yang diperbuat daripada mana-mana bahagian babi atau anjing yang dipamerkan untuk jualan atau sebagai sampel barang-barang untuk jualan hendaklah:-

 • Mempamerkan barang-barang itu di tempat yang berasingan daripada barang-barang lain di dalam premis perniagaan mereka.
 • Ditandakan dengan ungkapan “Diperbuat daripada Babi” atau “Diperbuat daripada Anjing” atau “apa-apa ungkapan membawa kesan/maksud yang sama” dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh mana-mana orang yang berniat untuk membeli barang itu.
 • Ungkapan tersebut hendaklah :
  1. Dalam bahasa kebangsaan atau  yang diikuti dengan terjemahan dalam mana-mana bahasa lain.
  2. Dengan ketinggian huruf tidak kurang daripada 10mm.
 • Mana-mana orang yang menyalahi Perintah tersebut adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM100,000.00 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Manakala penalti untuk pertubuhan perbadanan ialah denda sehingga RM250,000.00.

PERANAN PENIAGA

Semua premis yang menjalankan perniagaan barang-barang yang diperbuat daripada mana-mana bahagian babi atau anjing hendaklah :

 • Mengasingkan barang-barang tersebut di tempat berlainan daripada barang-barang jualan lain.
 • Peniaga juga perlu labelkan barang-barang tersebut dengan ungkapan “Diperbuat daripada Babi” atau “Diperbuat daripada Anjing” dan dipamerkan ditempat yang mudah dilihat oleh pengguna.
 • Ungkapan tersebut mestilah dalam Bahasa Kebangsaan dan ianya perlu ditulis tangan atau dicetak dengan ketinggian huruf tidak kurang daripada 10 mm.

PENALTI

Jika peniaga disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman denda :

 • Bagi bukan pertubuhan perbadanan – tidak melebihi RM 100,000.00 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
 • Bagi pertubuhan perbadanan – tidak melebihi RM 250,000.