anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Kawal Selia Barang Kawalan

Akta dan punca kuasa berkaitan barang kawalan termaktub dalam :

  • Akta Kawalan Bekalan 1961
  • Peraturan – Peraturan Kawalan Bekalan 1974
  • Peraturan – Peraturan Kawalan Bekalan (Ayam) 1996
  • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) 2011
  • Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 (menggantikan AktaKawalan Harga 1946)