anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Perdagangan Pengedaran Sekretariat Perdagangan Pengedaran dan Industri Perkhidmatan

Pengenalan

Sekretariat Perdagangan Pengedaran Dan Industri Perkhidmatan berperanan mengawal selia penyertaan asing dalam sektor perdagangan pengedaran selaras dengan ketetapan dalam Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Perdagangan Pengedaran di Malaysia (Pindaan) 2020.

Garis panduan ini bertujuan untuk:

 1. Menggalakkan modenisasi dan meningkatkan tahap kecekapan industri serta sumbangan yang berterusan bagi pertumbuhan ekonomi;
 2. Memastikan pembangunan industri perdagangan pengedaran teratur dan adil di samping memastikan pertumbuhan aktiviti perniagaan dalam kalangan warga tempatan; dan
 3. Meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor ekonomi seiring dengan Dasar Pembangunan Negara.

Industri Perkhidmatan Yang Tidak Dikawal Selia

 1. Pengurusan Konsultansi dan Perkhidmatan Rundingan Pengurusan;
 2. Perkhidmatan Pembersihan dan Pencucian;
 3. Pusat Dandanan Rambut;
 4. Penyelidikan Pasaran;
 5. Terjemahan dan Tafsiran;
 6. Perkhidmatan Dobi;
 7. Kajian Pasaran;
 8. Perkhidmatan Pembungkusan;
 9. Perkhidmatan Fotografi; dan
 10. Perkhidmatan Penyewaan Barangan Peribadi dan Peralatan Rumah

Kedai Serbaneka

Mengawal selia kedai serbaneka yang mempunyai penglibatan asing. Pemilik kedai serbaneka dengan kepentingan asing ini perlu mendapatkan kebenaran daripada KPDN untuk beroperasi dengan membuat permohonan ke Bahagian Industri Perkhidmatan KPDN.

Perniagaan Dalam Talian (Perniagaan Online)

 1. Semua perniagaan atas talian (perniagaan online) wajib berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM);
 2. Bagi syarikat yang menjalankan perniagaan atas talian (perniagaan online) yang mempunyai penglibatan asing (iaitu milikan asing melebihi 51%) dan beroperasi di Malaysia perlu mematuhi perkara-perkara berikut :
  1. Syarikat perlu membuat permohonan perniagaan yang tidak dikawal selia dengan Bahagian Industri Perkhidmatan dan boleh merujuk kepada Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Sektor Perdagangan Pengedaran di Malaysia;
  2. Syarikat perlu mematuhi Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Urus Niaga Perdagangan Elektronik) 2012; dan
  3. Syarikat perlu mematuhi kesemua undang-undang dan peraturan yang ada di Malaysia sebagaimana tertakluk kepada perniagaan fizikal.

Tips Untuk Pengguna

 1. Panduan Dalam Menjalankan Transaksi Elektronik Untuk Pengguna; dan
 2. Video

Akta dan Panduan

 1. Akta Perdagangan Elektronik 2006; dan
 2. Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Urus Niaga Perdagangan Elektronik) 2012.
 3. Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Pendedahan Maklumat Bengkel) 2002
 4. Garis Panduan Kedai Serbaneka Dengan Kepentingan Asing 2019

Sekretariat Perdagangan Pengedaran Dan Industri Perkhidmatan berperanan mengawal selia penyertaan asing dalam sektor perdagangan pengedaran selaras dengan ketetapan dalam Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Perdagangan Pengedaran di Malaysia (Pindaan) 2010.

Garis panduan ini bertujuan untuk:

 1. Menggalakkan modenisasi dan meningkatkan tahap kecekapan industri serta sumbangan yang berterusan bagi pertumbuhan ekonomi;
 2. Memastikan pembangunan industri perdagangan pengedaran teratur dan adil di samping memastikan pertumbuhan aktiviti perniagaan dalam kalangan warga tempatan; dan
 3. Meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor ekonomi seiring dengan Dasar Pembangunan Negara.

Perincian berkaitan Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Perdagangan Pengedaran di Malaysia (Pindaan) 2020 adalah seperti berikut:

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN  
1 Senarai Semak Permohonan Baru Dan Pembaharuan Menjalankan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit (WRT)
(Checklist for Wholesale and Retail Trade (WRT) Business Application)
Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
2 Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Sektor Perdagangan Pengedaran (Pindaan) 2022.  (Guidelines On Foreign Participation In The Distributive Trade Services Malaysia) Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
3 Senarai Sub Sektor Perkhidmatan Yang Tidak Dikawal Selia  Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
4 Borang Permohonan Perkhidmatan Yang Tidak Dikawal Selia Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
5 Senarai Semak -Baharu  Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
6 Senarai Semak – Pembaharuan  Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun