anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Kepenggunaan Program Program Food Bank Program Food Bank Siswa

PENGENALAN FOOD BANK SISWA

  1.  Program Food Bank Siswa adalah satu inisiatif kesinambungan daripadaProgramFood Bank Malaysia. Program ini bertujuan untuk membantu golongan mahasiswa dari keluarga golongan B40 supaya mereka dapat memberi tumpuan yang lebih baik terhadap pembelajaran. Cetusan program ini juga adalah susulan daripada Mesyuarat Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara (NACCOL)  1 yang dipengerusikan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri pada 15 Februari 2019.
  2. Program Food Bank Siswa ini dilaksanakan secara kolaborasiantara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN), Rakan Strategik, Institut PengajianTinggi (IPT) dan pihak penyumbang bagi memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar dan lebih 

OBJEKTIF PROGRAM FOOD BANK SISWA

  • Menangani kos sara hidup yang dihadapi oleh pelajar yang kian meningkat;dan
  • Mengurangkan beban pelajar supaya mereka lebih fokus pada

KUMPULAN SASAR PROGRAM FOOD BANK SISWA

  • Pelajar yang tergolong dalam kumpulan B40 (diutamakan kepada pelajar yang tergolong dalam keluarga yang berpendapatan RM1000 dan ke bawah);dan
  • Pelajar yang memerlukan dan dikenalpasti dari semasa ke

KONSEP PELAKSANAAN FOOD BANK SISWA

  •  Food Pantry: penyimpanan barang makanan kering di satu bilikyang sesuaidan diuruskan oleh Persatuan Pelajar yang  Pelajar yang layak menerima bantuan Food Bank Siswa ini boleh mengambil makanan yang akan diagihkan mengikut jadual yang ditetapkan.
  • Central Kitchen: sumbangan makanan yang boleh dimasak seperti sayur-sayuran dan buah-buahan akan dimasak dan diberikan kepada pelajar yang layak menerima bantuan Food Bank