anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Francais Pembangunan Domestik

Penganjuran Webinar adalah suatu pendekatan oleh diteroka oleh KPDN dalam usaha menyampaikan maklumat kepada golongan sasar dalam keadaan sekarang dan mendatang. Ia adalah sebahagian daripada norma baru yang sesuai dijadikan amalan kebiasaan oleh warga Kementerian.

OBJEKTIF PROGRAM


Cadangan penganjuran webinar ini bertujuan:

i. Meneruskan agenda pemerkasaan perniagaan francais dalam negeri melalui penyaluran
   maklumat dan ilmu secara terus kepada para peserta seminar; 
ii.Menggalakkan perbincangan secara maya, tanpa perlu mendedahkan diri kepada bahaya
   wabak Covid-19;  
iii.Memberi pendedahan kepada bakal usahawan mengenai asas perniagaan francais;
iv.Memperkenalkan sejarah dan perkembangan perniagaan francais di Malaysia termasuk dari
    sudut Akta Francais 1998; 
v.Mendedahkan pelajar tentang peluang-peluang dalam perniagaan francais di Malaysia;
vi.Memahami selok-belok perniagaan francais dari pandangan Francaisor dan Francaisi; dan
vii.Mengetahui pakej-pakej pembiayaan perniagaan francais.

 

2021

 Siri 1/2021 

PKP 2.0: ISU DAN CABARAN PERNIAGAAN FRANCAIS
2 FEBRUARI/2.30 PETANG

siri 1

Siri 2/2021

KONSEP PERNIAGAAN FRANCAIS VS PERLESENAN: MENJAWAB KEKELIRUAN INDUSTRI
9 MAC/2.30 PETANG

KONSEP PERNIAGAAN FRANCAIS VS PERLESENAN MENJAWAB KEKELIRUAN INDUSTRI

 Siri 3/2021 

PERNIAGAAN FRANCAIS KESIHATAN DAN KECANTIKAN
20 APRIL/2.30 PETANG

 Siri 4/2021 

PERNIAGAAN FRANCAIS SEKTOR PEMBELAJARAN
22 JUN/2.30 PETANG

SEKTOR PEMBELAJARAN

 Siri 5/2021 

FRANCAIS MIKRO DAN MAMPU MILIK : REALITI ATAU PERSEPSI?

12 OKTOBER/2.30 PETANG

SEKTOR PEMBELAJARAN

 Siri 6/2021 

PASCA PANDEMIK : PEMILIHAN LOKASI STRATEGIK

26 OKTOBER/2.30 PETANG

SEKTOR PEMBELAJARAN

2020

 Siri 1/2020 

Pengurusan Krisis Francais Semasa PKPB
10 Jun 2020 / 10.00 pagi

siri 1

 Siri 2/2020 

Pengenalan kepada Perniagaan Francais
28 Julai 2020 / 10.00 pagi  

siri 2

 Siri 3/2020 

Pakej Perniagaan Mampu Milik
18 Ogos 2020 / 2.30 petang

siri 3

 Siri 4/2020

Bantuan Kewangan dalam perniagaan francais
15 September 2020 / 2.30 petang

 Siri 5/2020 – 14 Oktober 2020 

Mengembangkan Perniagaan Sebagai Konsep Francais
26 Oktober 2020 / 2.30 petang

 Siri 6/2020 – 14 Disember 2020

Susah Senang Perniagaan Francais : Perkongsian Pengalaman Francaisor dan Francaisi
14 Disember/2.30 petang

 

 

Rakan Strategik KPDN:   

 

 pns  mfa