anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Orang Awam Akta / Garis Panduan / Peraturan

 

AktaPeraturanGaris Panduan

BIL NAMA AKTA  
1 Akta Kawalan Bekalan (Pindaan) 2015 View

View Document

| Muat Turun
2 Akta Sewa Beli (Pindaan) 2010 View

View Document

| Muat Turun
3 Akta Timbang dan Sukat 1972 (sehingga 1-1-2009)
  - Akta Timbang dan Sukat (Pindaan) 2017
View

View Document

| Muat Turun
 4 Akta Kemajuan Petroleum 1974 (sehingga 1-6-2013) View

View Document

| Muat Turun
5 Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 (sehingga 1-1-2006) View

View Document

| Muat Turun
6 Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984 (sehingga 1-8-2013) View

View Document

| Muat Turun
7 Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 (cetakan semuka 2013) View

View Document

| Muat Turun
8 Akta Francais 1998 (sehingga 1-1-2013) View

View Document

| Muat Turun
9 Akta Perlindungan Pengguna 1999 (sehingga 1-9-2016)
 - Akta Perlindungan Pengguna (Pindaan) 2017
View

View Document

| Muat Turun
 10 Akta Cakera Optik 2000 (akta 606) View

View Document

| Muat Turun
 11 Akta Perdagangan Elektronik 2006 (sehingga 1-11-2012) View

View Document

| Muat Turun
 12 Akta Perihal Dagangan 2011
 - Akta Perihal Dagangan (Pindaan) 2022
View

View Document

| Muat Turun
 13 Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 (sehingga 1-11-2015)
 - Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan (Pindaan) 2017
View

View Document

| Muat Turun
14 Akta Syarikat 2016 View

View Document

| Muat Turun
15 Akta Skim Kepentingan 2016 View

View Document

| Muat Turun
16 Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012
 - Akta Perkongsian Liabiliti Terhad (Pindaan) 2015
View

View Document

| Muat Turun
17 Akta Syarikat Amanah 1949 View

View Document

| Muat Turun
18 Akta Pendaftaran Perniagaan (Pindaan) 2015 View

View Document

| Muat Turun
19 Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971 (sehingga 1-12-2011) View

View Document

| Muat Turun
20 Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 (sehingga 1-5-2017) View

View Document

| Muat Turun
21 Akta Syarikat Kapal Layar Antarabangsa Langkawi 2005 (belum berkuat kuasa) View

View Document

| Muat Turun
22 Akta Cap Dagangan 2019 View

View Document

| Muat Turun
23 Akta Paten (Pindaan) 2022 View

View Document

| Muat Turun
24 Akta Hak Cipta 1987 (bm) -pindaan 2022-akta-a1645 (3) View

View Document

| Muat Turun
25 Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 (sehingga 1-1-2013) View

View Document

| Muat Turun
26 Akta Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu 2000 View

View Document

| Muat Turun
27 Akta Petunjuk Geografi 2022 View

View Document

| Muat Turun
28 Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002 (sehingga 1-1-2006)
 - Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia (Pindaan) 2018
View

View Document

| Muat Turun
29 Akta Persaingan 2010 sebagaimana (sehingga 15-8-2016) View

View Document

| Muat Turun
30 Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 (sehingga 1-3-2016) View

View Document

| Muat Turun
31 Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 (sehingga 1-3-2016) View

View Document

| Muat Turun

 

BIL NAMA PERATURAN  
1 Peraturan-peraturan Hak Cipta (pengkompaunan Kesalahan) 2023 View

View Document

| Muat Turun
2 Peraturan-peraturan Sewa Beli (permohonan Permit Dan Tatacara Pemilikan Semula Barangan) 2011 View

View Document

| Muat Turun
3 Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna (Pendedahan Maklumat Bengkel) (Pindaan) 2022 View

View Document

| Muat Turun
4 Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna (Tribunal Tuntutan Pengguna) (Pindaan) 2022 View

View Document

| Muat Turun
5 Peraturan-peraturan Perlindungan Pengguna (TTP) 1999  Akta 599 (PUA 479-99) View

View Document

| Muat Turun
6 Peraturan-peraturan Cap Dagangan 2019 View

View Document

| Muat Turun
7 Peraturan-peraturan Cap Dagangan -pengkompaunan Kesalahan 2020-pua252 View

View Document

| Muat Turun
8 Peraturan-peraturan Hak Cipta (pemberitahuan Sukarela)-pindaan 2022 View

View Document

| Muat Turun
9 Peraturan-peraturan Hak Cipta_pindaan 2020 View

View Document

| Muat Turun
10 Peraturan-peraturan Paten-pindaan 2022 View

View Document

| Muat Turun
11 Peraturan-peraturan Perihal Dagangan  (harga  Jualan Murah) (pindaan) 2019 View

View Document

| Muat Turun
12 Peraturan-peraturan Perihal Dagangan (larangan Penggunaan Pernyataan Ungkapan Atau Petunjuk)(keluaran Kelapa Sawit Dan Barang-barang Minyak Sawit) 2022 View

View Document

| Muat Turun
13 Peraturan-peraturan Perihal Dagangan Artikel Yang Dibuat Daripada Logam Berharga 1994 View

View Document

| Muat Turun
14 Peraturan-peraturan Petunjuk Geografi 2022 View

View Document

| Muat Turun
 15 Perintah Cap Dagangan -pindaan Jadual Pertama & Kedua-pua-66 View

View Document

| Muat Turun
16 Perintah Hak Cipta-entiti Yang Diberi Kuasa 2022 View

View Document

| Muat Turun
17 Perintah Perihal Dagangan (penandaan Pasangan Pelapik Brek Gantian) 2014 View

View Document

| Muat Turun
 18 Perintah Perihal Dagangan (penandaan Kaca Keselamatan Bagi Kenderaan Motor) 2017 View

View Document

| Muat Turun
 19 Perintah Perihal Dagangan (penandaan Tayar Pneumatik) 2012 View

View Document

| Muat Turun
20 Perintah Perihal Dagangan (penandaan Topi Keledar Motosikal) 2012 View

View Document

| Muat Turun
21 Perintah Perihal Dagangan (takrif Halal) 2011 View

View Document

| Muat Turun

 

BIL NAMA GARIS PANDUAN  
1 Garis Panduan Penyertaan Asing dalam Sektor Perdagangan Pengedaran di Malaysia (Pindaan 2022)  View

View Document

| Muat Turun
2 Garis Panduan Pelaksanaan Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah View

View Document

| Muat Turun
3 Garis Panduan Permohonan Penandaan Logo Buatan Malaysia View

View Document

| Muat Turun
4 Garis Panduan Penandaan Harga Oleh Penjual Runcit View

View Document

| Muat Turun
5 Garis Panduan Pelaksanaan Tebus Rugi Pengguna View

View Document

| Muat Turun
6 Garis Panduan Mengelakkan Iklan Palsu Atau Mengelirukan View

View Document

| Muat Turun
7 Garis Panduan dan Kod Etika Industri Restoran View

View Document

| Muat Turun
8 Garis Panduan dan Kod Etika Industri Katering View

View Document

| Muat Turun
9 Garis Panduan Dalam Menjalankan Transaksi Elektronik Untuk Pengguna Jun 2016 View

View Document

| Muat Turun
10 Garis Panduan Pengeksportan Topeng Muka View

View Document

| Muat Turun
11 Garis Panduan Penggunaan Logo Rahmah View

View Document

| Muat Turun