anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Penguatkuasaan Penguatkuasaan Jualan Murah
 1. MAKSUD HARGA JUALAN MURAH

  Peniaga menawarkan sesuatu barang dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan sebelumnya iaitu:

  • Ada menunjukkan perbandingan dua (2) iaitu harga sebelum diskaun dan harga selepas diskaun; atau
   Ada menunjukkan penggunaan perbahasaan atau ungkapan seperti “jualan”, “diskaun”, “pengurangan”, “belian terbaik”, “harga terbaik”, “harga istimewa” , “harga runtuh”, “harga lebih murah setiap hari” atau “tawaran separuh harga”.
 2. TEMPOH DAN TARIKH PENGANJURAN JUALAN MURAH BAGI TAHUN 2020

  • Mulai tahun 2020, tiada kuota had bilangan jualan murah yang boleh diadakan setahun. Dalam masa yang sama, tiada tarikh-tarikh kempen jualan murah pada tahun ini.
  • Peniaga boleh menganjurkan jualan murah pada bila-bila masa mengikut keperluan industri dan strategi pemasaran masing-masing.
 3. TANGGUNGJAWAB PENIAGA UNTUK MENGADAKAN JUALAN MURAH

  Bagi jualan murah yang melebihi tempoh tiga (3) hari, peniaga perlu menghantar notis jualan murah kepada KPDN melalui Sistem Notis Jualan Murah (Sistem NJM) selewat-lewatnya 1 hari sebelum tarikh jualan murah bermula.

  Notis jualan murah yang disahkan oleh KPDN perlu disimpan di dalam premis yang mengadakan jualan murah untuk tujuan rekod dan semakan pegawai KPDN.

  Setiap sesi penganjuran jualan murah hendaklah tidak melebihi 31 hari. Walau bagaimanapun, peniaga boleh menganjurkan jualan murah melebihi 31 hari dengan syarat tawaran diskaun perlu lebih tinggi dari tawaran diskaun yang sebelumnya.

  Barang-barang yang ditawarkan dengan harga jualan murah hendaklah ditandakan harga asas (sebelum diskaun) dan harga jualan murah (selepas diskaun).

  Penentuan harga asas adalah berdasarkan harga normal yang terakhir (terbaru) yang telah ditawarkan oleh peniaga sebelum tarikh jualan murah bermula.

  Iklan-iklan jualan murah hendaklah diletakkan tarikh mula dan tarikh tamat jualan murah.

  Iklan jualan murah hendaklah tiada elemen-elemen yang mengelirukan atau penggunaan pernyataan palsu.

  Peniaga hendaklah menyenggara satu stok munasabah barang untuk jualan murah.

  Peniaga hendaklah menyenggara rekod jualan yang benar dan lengkap tentang harga barang-barang bagi tempoh enam (6) bulan yang lalu yang telah ditawarkan di premis yang sama.

 4. PROSEDUR PERMOHONAN NOTIS JUALAN MURAH

  Permohonan notis jualan murah perlu dibuat secara dalam talian melalui portal Sistem Notis Jualan Murah di njm.kpdn.gov.my

  Peniaga yang pertama kali mengakses Sistem Notis Jualan Murah perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum membuat permohonan notis.

  Peniaga perlu membuat permohonan notis selewat-lewatnya 1 hari sebelum jualan murah bermula.

  Peniaga perlu mengisi beberapa butiran profil syarikat, lokasi jualan dan barangan yang hendak ditawar jualan murah.

  Pengesahan notis adalah secara automatik sebaik sahaja kesemua kriteria yang ditetapkan di dalam Sistem NJM dipenuhi.

  Notis jualan murah yang disahkan perlu dicetak oleh peniaga dan disimpan di dalam setiap premis yang mengadakan jualan murah.

 5. JUALAN MURAH YANG DIBENARKAN TANPA MENGEMUKAKAN NOTIS (PENGECUALIAN NOTIS).

  Peniaga mengadakan jualan murah bersyarat, seperti:

  • Tawaran diskaun diberikan dengan apa-apa syarat pembelian
  • Jualan murah melalui kupon, baucer diskaun
  • Jualan murah kepada pemegang Kad Ahli

  Peniaga mengadakan jualan murah ke atas barang-barang yang mudah rosak seperti roti, sayur, buah, ikan dan lain-lain.

  Peniaga menawarkan harga jualan murah secara lisan di dalam premis.

  Peniaga mengadakan jualan murah ke atas barang-barang yang mudah rosak seperti roti, sayur, buah, ikan dan lain-lain.