anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Pembangunan Industri Jualan Langsung Kaedah
Cara Memohon Lesen Jualan Langsung

Semua permohonan BAHARU dan PEMBAHARUAN Lesen Jualan Langsung perlulah mengikut senarai semak permohonan seperti yang dilampirkan di dalam laman sesawang Kementerian (https://www.kpdnhep.gov.my/ms/orang-awam/muat-turun-borang/category/borang-i-permohonan-jualan-langsung). Hanya permohanan yang lengkap sahaja yang akan diproses untuk pertimbangan. Permohonan hendaklah mematuhi syarat-syarat asas seperti berikut:

Kelayakan

Pemohon hendaklah terdiri dari syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965.

Modal Berbayar

Kategori Bukan 100% Bumiputera 100% Bumiputera
Pemasar Berbilang Tingkat RM1,500,000 RM500,000
Pemasaran Satu Tingkat RM500,000 RM100,000
Jualan Pesanan Pos RM500,000 RM100,000
Syarikat yang mempunyai pemilikan asing RM5,000,000 RM5,000,000