anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan PROGRAM INISIATIF PENDIGITALAN SEKTOR PERUNCITAN (ReDI)

OBJEKTIF ReDI

1. Memberi peluang kepada peniaga-peniaga mendapatkan input berkaitan kemudahan e-wallet.

2. Membuat pendaftaran e-wallet melalui penyedia-penyedia e-wallet yang terpilih.

3. Menggalakkan amalan penggunaan e-wallet oleh pengguna dalam membuat sebarang transaksi pembelian; dan

4. Mewujudkan ekosistem masyarakat tanpa tunai (cashless society)

KELEBIHAN MENGGUNAKAN E-WALLET DALAM PERNIAGAAN

1. Pengurusan kewangan yang efisien

2. Peluang perkembangan perniagaan

3. Mempelbagaikan pilihan pembayaran

4. Pengurusan inventori yang lebih berkesan 

BORANG PENDAFTARAN E-WALLET ReDI