anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM

whatsapp image 2024 01 31 at 085959 b118eef7

DAULAT TUANKU!
MERAFAK SEMBAH MENJUNJUNG KASIH UCAPAN SETINGGI-TINGGI TAHNIAH KEPADA

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG,
SULTAN IBRAHIM IBNI ALMARHUM SULTAN ISKANDAR

DAN

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
SERI PADUKA BAGINDA RAJA PERMAISURI AGONG,
RAJA ZARITH SOFIAH BINTI ALMARHUM SULTAN IDRIS SHAH

Sembah Takzim Daripada:
Pengurusan Tertinggi dan Warga Kerja KPDN