anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Pengurusan Industri Petroleum dan Gas Diesel Bersubsidi (Fleet Card)

Permohonan Kelulusan Pembelian Diesel Bersubsidi

SISTEM KAWALAN DIESEL BERSUBSIDI (SKDS)

Permohonan Kelulusan Pembelian Diesel Bersubsidi Menggunakan ‘Multiple Fleetcard’ bagi permohonan baru, tambahan kenderaan dan pertukaran syarikat minyak boleh dibuat melalui permohonan online oleh syarikat/individu dengan melayari laman web :

mysubsidi.kpdnhep.gov.my

JENIS-JENIS KENDERAAN YANG LAYAK MENERIMA SUBSIDI

Fleet Card BM

Syarat Kelayakan Permohonan Skim Kawalan Diesel Bersubsidi (SKDS)

 1. Pemilik kenderaan iaitu individu / wakil bagi syarikat (sekurang-kurangnya pangkat Eksekutif) boleh berurusan di KPDN.
 2. Kenderaan yang layak memohon diesel bersubsidi adalah tertakluk kepada kategori yang dibenarkan sahaja.
 3. Runner’ tidak dibenarkan berurusan dengan KPDN.
 4. Kesemua syarikat/individu yang mendapat kelayakan membeli diesel bersubsidi fleetcard tertakluk kepada syarat-syarat berikut :
  1. Jumlah diesel bersubsidi yang diluluskan adalah untuk kegunaan kenderaan yang dimiliki sendiri atau yang didaftarkan di bawah syarikat tuan sahaja.
  2. Mengemukakan dengan lengkap dan tepat apa-apa maklumat atau penjelasan yang diminta oleh KPDN.
  3. Pemegang subsidi dikehendaki memaklumkan kepada KPDN sekiranya terdapat sebarang perubahan ke atas aktiviti operasi pengangkutan mereka seperti pertukaran hak milik bas dan sebagainya.
  4. Mematuhi semua syarat yang ditetapkan dari masa ke semasa oleh KPDN.
  5. Memenuhi syarat dan terma yang ditetapkan oleh syarikat-syarikat minyak yang mengeluarkan fleetcard.
  6. KPDN berhak mengkaji semula / menarik balik kelulusan sekiranya pemegang subsidi gagal mematuhi mana-mana syarat di atas.
 5. Permohonan Baru/Tambahan kenderaan/pertukaran syarikat Minyak boleh dibuat melalui permohonan online oleh syarikat/individu dengan melayari laman web :-
 6. Permohonan tambahan kuota :-

Permohonan tambah kuota boleh dibuat dengan mengisi dan menghantar permohonan tersebut kepada Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Diesel (JKSD) seperti alamat di bawah. Untuk makluman, permohonan tersebut akan dibentangkan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Diesel (JKSD) untuk kelulusan.

Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke alamat seperti berikut :

Pengerusi
Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Diesel (JKSD),
Bahagian Kawal Selia Petroleum,
Sektor Barang Kawalan dan Subsidi,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup
Aras 4 (Menara), No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya, Malaysia.

Pegawai yang boleh dihubungi :

Bilik Subsidi Fleetcard
Tel : 03-8882 6413
Tel : 03-8882 6758
Tel : 03-8882 6917