anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Pengurusan Industri Petroleum dan Gas Tatacara Permohonan Kelulusan Cadangan Konsep Pembekalan Yang Baharu
 1. Permohonan secara bertulis berserta kertas cadangan model pembekalan yang baharu yang jelas dan terperinci perlu dikemukakan kepada Kementerian.
 2. Permohonan dikemukakan ke alamat seperti berikut:

  Ketua Setiausaha
  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Aras 2,
  Menara No. 13, Persiaran Perdana
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Presint 2
  62623, PUTRAJAYA
  (u.p.: Pengarah Kanan Sektor Barang Kawalan dan Subsidi)

  Tel: 03-8882 6873
  Fax: 03-8882 6094