anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Pengurusan Industri Petroleum dan Gas Tatacara Permohonan Kelulusan Cadangan Tapak Pembangunan Stesen Minyak Baharu, PCS Dan Lain-Lain Konsep Pembekalan Yang Baharu
 1. Permohonan secara bertulis daripada syarikat minyak utama / syarikat minyak mini untuk cadangan tapak pembangunan stesen minyak, PCS dan lain-lain konsep pembekalan yang baharu termasuk tetapi tidak terhad kepada konsep CODO dan DODO dikemukakan kepada Kementerian.
 2. Permohonan perlu disertakan maklumat yang jelas dan terperinci bagi perkara-perkara berikut : 
  1. Butiran syarikat dan pengusaha stesen
   • Nama
   • No. pendaftaran syarikat
   • Alamat
  2. Maklumat Cadangan Tapak Stesen/PCS
   • No. Lot
   • Keluasan
   • Mukim
   • Daerah
   • Negeri
   • Status Tanah
   • Pemilik tanah
   • Lokasi berhampiran sempadan negara dalam lingkungan 25 km radius (ya / tidak)
  3. Maklumat Kawasan Setempat (dalam lingkungan 10km radius daripada cadangan tapak)
   • Jumlah penduduk
   • Aktiviti utama penduduk
   • Senarai kampung/taman perumahan
   • Senarai infrastruktur seperti sekolah, restoran, hotel dan masjid/surau
   • Senarai stesen minyak yang berhampiran dengan anggaran jarak daripada lokasi tapak yang dicadangkan
  4. Jadual Tempoh Pelaksanaan Pembangunan (mulai daripada tarikh kelulusan Tapak Pembangunan daripada KPDN)
   • Pelantikan Perunding/Arkitek
   • Proses Permohonan Kebenaran Merancang (KM) daripada PBT
   • Kerja-kerja Pembangunan Stesen
   • Kelulusan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Kerja Raya
   • Kelulusan Lesen Perniagaan daripada PBT
 3. Semua permohonan cadangan tapak pembangunan stesen minyak, PCS dan lain-lain konsep pembekalan yang baharu daripada syarikat minyak utama/mini akan dikaji dan diteliti di peringkat Jawatankuasa Pembangunan Stesen Minyak Baharu (JPSM).
 4. Kelulusan Kebenaran Tapak akan diberikan tempoh sah laku khusus iaitu minimum enam (6) bulan hingga maksimum dua (2) tahun tertakluk kepada tempoh pelaksanaan pembangunan yang diberikan oleh syarikat seperti di Para 2 (iv).
 5. Kebenaran PDA dan Lesen CSA perlu dipohon daripada KPDN setelah mendapat kelulusan Kebenaran Merancang (KM) dan Kebenaran Pelan Bangunan dalam tempoh kelulusan Kebenaran Tapak yang diberikan.
 6. Sekiranya kelulusan KM dan Kebenaran Pelan Bangunan gagal diperolehi dalam tempoh kelulusan Kebenaran Tapak, pemohon perlu mengemukakan permohonan lanjutan tempoh berserta justifikasi kepada Kementerian.
 7. KPDN berhak untuk memberikan kelulusan kebenaran tapak kepada syarikat/pengusaha stesen yang lain sekiranya syarikat/pengusaha stesen yang asal gagal memberi maklum balas dalam tempoh 1 (satu) bulan daripada tarikh tamat tempoh sah laku kelulusan.
Permohonan dikemukakan ke alamat seperti berikut:

Ketua Setiausaha
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Aras 2,
Menara No. 13, Persiaran Perdana
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Presint 2
62623, PUTRAJAYA
(u.p.: Pengarah Kanan Sektor Barang Kawalan dan Subsidi)

Tel: 03-8882 6873
Fax: 03-8882 6094