anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Pengurusan Industri Petroleum dan Gas Kebenaran PDA

Seksyen 3A(2) dibawah Peraturan-peraturan Petroleum 1974.

“Permohonan bagi kebenaran untuk memulakan atau meneruskan apa-apa jua urusan memasarkan atau mengedarkan petroleum atau keluaran petroleum di bawah seksyen 6(3) Akta Kemajuan Petroleum 1974 hendaklah dibuat kepada Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.”

Permohonan untuk Kebenaran PDA boleh dibuat dengan menggunakan borang-borang seperti berikut:

Klik di sini untuk muat turun Garis panduan permohonan dan borang-borang Kebenaran PDA

Pertanyaan lanjut berkaitan dengan permohonan Kebenaran PDA atau aktiviti-aktiviti pengedaran dan pemasaran barangan petroleum hendaklah dikemukakan kepada :

Seksyen Pelesenan Petroleum
Bahagian Kawal Selia Petroleum,
Sektor Barang Kawalan dan Subsidi
Aras 4 (Menara), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,Malaysia.

No. Telefon : 03-8882 6606