anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Pengurusan Industri Petroleum dan Gas Diesel Bersubsidi (Skid Tank)

Subsidi diesel telah diperkenalkan di bawah Bajet 2002 pada 19 Oktober 2021. Subsidi ini diberikan kepada sektor pengangkutan darat dan bot penumpang sungai. Permohonan dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Diesel, dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha (KSU), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, dianggotai oleh wakil Kementerian Kewangan, Jabatan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan Sabah dan Sarawak, Kementerian Pengangkutan, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Laut Malaysia, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dan Bahagian Penguatkuasa, KPDN

Borang-borang Permohonan:

Garis Panduan Permohonan Diesel Bersubsidi (Skid Tank)

Sektor Pengangkutan Darat

 1. Syarikat/Konsortium yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 2. Syarikat pengangkutan darat mestilah mendapat permit Kelas A dari Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)/Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) dan memiliki 16 buah dan ke atas kenderaan sendiri seperti di Lampiran A. Kenderaan tersebut mestilah atas nama syarikat/konsortium yang memohon sahaja.
 3. Penubuhan konsortium dibenarkan bagi syarikat yang mempunyai jumlah kenderaan kurang dari 16 buah kenderaan permit Kelas A dengan syarat setiap syarikat mempunyai pegangan syer di dalam konsortium tersebut. Kenderaan tersebut mestilah di atas nama syarikat yang bernaung di bawah konsortium berkenaan.
 4. Jentera dan kenderaan khusus yang digunakan di dalam persekitaran kompleks-kompleks seperti lapangan terbang, pelabuhan, tapak dan kawasan pembinaan projek infrastruktur, kawasan kilang, kawasan pembalakan tidak layak mendapatkan diesel bersubsidi.
 5. Pemohon mesti memiliki skid-tank yang diluluskan oleh Bahagian Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri  dan Kos Sara Hidup di negeri atau daerah yang berkenaan.
 6. Borang serta senarai semak yang perlu digunakan.
  1. Klik di sini untuk muat turun borang KSD-1
  2. Klik di sini untuk muat turun senarai semak (Pengangkutan Darat)

PENGANGKUTAN BARANGAN/PENGANGKUTAN AWAM

(PERMIT SPAD/LPKP KELAS A)

gambar diesel

Sektor Penumpang Sungai

 1. Syarikat yang menjalankan aktiviti perkhidmatan bot penumpang sungai mestilah mendapat Lesen Bot Penumpang dari Jabatan Laut/ Pejabat Daerah dan Permit Bot Pengangkutan Sungai dari Lembaga Sungai-sungai di daerah yang berkenaan.
 2. Syarikat atau perniagaan mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Pihak Berkuasa Tempatan.
 3. Menggunakan jeti yang diluluskan oleh Jabatan Kastam DiRaja Malaysia.
 4. Pemohon mesti memiliki skid-tank yang diluluskan oleh Bahagian Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di negeri atau daerah setempat.
 5. Syarikat atau perniagaan hendaklah mempunyai Lesen PDA Borong/Runcit serta Lesen Runcit Barang Kawalan Berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi penjualan diesel secara runcit.
 6. Sekiranya pemilik-pemilik bot penumpang sungai memohon kemudahan subsidi diesel melalui pihak ketiga, pemilik bot penumpang sungai berkenaan hendaklah menandatangani surat akuan pemilik bot penumpang sungai yang membenarkan pihak ketiga untuk memohon subsidi diesel bagi pihak mereka.
 7. Borang serta senarai semak yang perlu digunakan.
  1. Klik di sini untuk muat turun Borang KSD-2
  2. Klik di sini untuk muat turun Senarai Semak (Bot Penumpang Sungai)
Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke alamat seperti berikut :

Pengerusi
Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Diesel (JKSD)
Bahagian Kawal Selia Petroleum,
Sektor Barang Kawalan dan Subsidi
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kos Sara Hidup
Aras 4(Menara), No 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya, Malaysia.

Pegawai yang boleh dihubungi:

Datin Sri Wan Rosliza Binti Abdul Rashid
Tel: 03-88826434
Emel : wanrosliza[at]kpdn.gov.my