anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Pengurusan Industri Petroleum dan Gas Pengenalan

Mengikut Seksyen 6(3) Akta Kemajuan Petroleum 1974 dan Peraturan 3A (2) Peraturan Kemajuan Petroleum 1974 telah memperuntukkan “Permohonan bagi kebenaran untuk memulakan atau meneruskan apa-apa jua urusan memasarkan atau mengedarkan petroleum atau keluaran petroleum di bawah seksyen 6(3) Akta Kemajuan Petroleum 1974 hendaklah dibuat kepada Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna”. Bahan petroleum atau bahan keluaran petroleum bagi maksud Peraturan 3A(2) adalah tertakluk kepada senarai yang telah dinyatakan di bawah :

Petroleum Gas Petroleum Cecair (LPG) Gas Asli
Regular & Premium Motor Gasoline Methanol Propylene
Xylene Methane Toluene
Butane Fuel Oil Kerosene, Aviation Turpine Fuel, Dual Purpose Kerosene dan Jet Fuel
Bitumen dan Asphalt Lubricating Oil Naphta Based Solvents
Benzene Ethlene Acetylene
Ammonia Urea form Ammonia NPK Fertilizer
Ammonia Nitrate Ammonia Sulphate Propana
Automative Industrial & Marine Diesel Oil