anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Pengurusan Perlesenan Kebenaran Di Bawah Akta Kemajuan Petroleum (PDA)

Pengenalan

Mengikut Seksyen 6(3) Akta Kemajuan Petroleum 1974 dan Peraturan 3A (2) Peraturan Kemajuan Petroleum 1974 telah memperuntukkan “Permohonan bagi kebenaran untuk memulakan atau meneruskan apa-apa jua urusan memasarkan atau mengedarkan petroleum atau keluaran petroleum di bawah seksyen 6(3) Akta Kemajuan Petroleum 1974 hendaklah dibuat kepada Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kos Sara Hidup”.

KPDN mengawal selia aktiviti pemasaran dan pengedaran bahan-bahan petroleum atau bahan keluaran petroleum ini melalui empat (4) jenis Kebenaran PDA yang dikeluarkan berdasarkan aktiviti berikut:

 1. Pengusahaan stesen minyak/skid tank/mengambil alih stesen minyak/portable container system (PDA 1)
 2. Menjalankan perkhidmatan bunkering (PDA 2)
 3. Menjalankan perkhidmatan pengangkutan bahan-bahan petroleum (PDA 3)
 4. Memasar borong bahan-bahan berasaskan petroleum/LPG (PDA 4)

Cara Memohon

Permohonan untuk Kebenaran PDA boleh dibuat dengan menggunakan borang-borang sepertimana pautan seperti berikut:

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN  
1 Garis Panduan Permohonan Kebenaran PDA Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
2 Surat Makluman Pemakaian Borang Baru Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
3 Garis Panduan Pengisian BLESS Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
4 Borang KPDN/PDA/KOMERSIL

Digunakan untuk permohonan :

 • Menjalankan perkhidmatan bunkering
 • Menjalankan perkhidmatan pengangkutan bahan-bahan petroleum
 • Memasar borang bahan-bahan petroleum
Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
5 Borang KPDN/PDA/ BORANG KPDN/PDA1/PDA(1A)/CSA RUNCIT KOMPOSIT

Digunakan untuk permohonan:

 • Mengusahakan stesen minyak /Portable Container System(PCS)
 • Mengambil alih stesen minyak
Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
6 Borang PDA 5

Digunakan bagi permohonan:

 • Menukar alamat/nama perniagaan/status perniagaan/rakan kongsi/pembekal/menambah pemasaran bahan-bahan petroleum bagi pemegang lesen PDA sedia ada
Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
7 Borang PDA (DN V.2018)

Digunakan bagi Pembaharuan:

 • Mengusahakan stesen minyak/skid tank/floating barge
 • Menjalankan perkhidmatan bunkering
 • Menjalankan perkhidmatan pengangkutan bahan-bahan petroleum
 • Memasar borang bahan-bahan petroleum
Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun

Pertanyaan

Pertanyaan lanjut berkaitan dengan permohonan Kebenaran PDA atau aktiviti-aktiviti pengedaran dan pemasaran barangan petroleum hendaklah dikemukakan kepada :

Seksyen Perlesenan Petroleum
Bahagian Kawal Selia Petroleum,
Sektor Barang Kawalan dan Subsidi,
Aras 4 (Menara), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup,
No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,Malaysia.

No. Telefon : 03-8882 6606