anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Pengurusan Perlesenan Lesen Jualan Langsung

Pengenalan

“Jualan Langsung” ertinya jualan pintu ke pintu, jualan pesanan pos dan jualan melalui transaksi elektronik mengikut pengertian Akta Jualan Langsung Dan Skim Anti-Piramid 1993 ini ATAU perkhidmatan yang dijalankan dengan cara berikut:

  1. Jualan barang ATAU perkhidmatan dengan cara;
    1. pergi dari satu tempat  ke satu tempat selain suatu tempat perniagaan yang tetap; atau
    2.  membuat panggilan telefon.
  2. Mencari orang bersedia untuk membuat kontrak sebagai pembeli bagi barang atau perkhidmatan; dan
  3. Kemudian membuat perundingan dengan bakal pembeli dengan tujuan mewujudkan kontrak pembelian.

Cara Memohon

Semua permohonan BAHARU dan PEMBAHARUAN Lesen Jualan Langsung perlulah mengikut senarai semak dan tatacara permohonan seperti yang dilampirkan di dalam pautan seperti berikut :

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN  
1 Borang AJL-1 Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
2 Borang Maklumat Dan Prestasi Syarikat Jualan Langsung Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
3 Contoh Kontrak Jualan Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
4 Contoh Polisi Beli Balik Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
5 Format A - Borang Struktur Harga Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
6 Format B - Borang Justifikasi Pindaan plan pemasaran Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
7 Senarai Semak : Baru Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
8 Senarai Semak : Pembaharuan Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
9 Tatacara Permohonan Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun

Pertanyaan

Pertanyaan lanjut berkaitan dengan permohonan lesen jualan langsung hendaklah dikemukakan kepada :

Bahagian Pembangunan Francais dan Jualan Langsung,
Aras 1 (Menara), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
dan Kos Sara Hidup,
No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,Malaysia.

No. Telefon : 03-8882 6205