anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Pengurusan Perlesenan Permit Ejen Pemilikan Semula (EPS)

Pengenalan

Mulai 15 Jun 2011, tarikh berkuatkuasanya Akta Sewa Beli 1967(Pindaan 2010), mana–mana individu yang ingin menjalankan aktiviti pemilikan semula barangan yang terkandung di dalam Perjanjian Sewa Beli contohnya kereta, perlu mempunyai kebenaran yang dikeluarkan oleh KPDN

Mana-mana orang yang ingin memohon permit untuk menjalankan pemilikan semula barangan yang terkandung dalam perjanjian sewa beli hendaklah memenuhi keperluan yang berikut:

  1. Telah mencapai umur dua puluh satu tahun
  2. Seorang warganegara Malaysia:dan
  3. Apa-apa keperluan lain yang boleh ditentukan oleh Pengawal

Cara Memohon

Pemohon hendaklah mengisi borang ASB 1 yang boleh didapati di kaunter Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang berhampiran atau memuat turun borang permohonan seperti di dalam laman web. Bagi permohonan pembaharuan permit, pemohon perlu menghantar permohonan enam(6) bulan sebelum tarikh tamat permit ke KPDN di mana permit pemohonan di keluarkan. Pemohon juga boleh menghantar permohonan secara atas talian melalui https://sppeps.kpdnhep.gov.my

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN  
1 Borang ASB-1 (Dikemaskini Ogos 2020) Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
2 Kod Etika Ejen Pemilikan Semula (EPS) Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
3 Garis Panduan Permohonan Permit Ejen Pemilikan Semula (Dikemaskini Ogos 2020) Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
4 Senarai semak EPS (Dikemaskini Ogos 2020) Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
5 Templat Surat Sokongan Bank/Syarikat sewa beli (Dikemaskini Ogos2020) Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun

Pertanyaan

Pertanyaan lanjut berkaitan dengan permohonan permit Ejen Pemilikan Semula hendaklah dikemukakan kepada :

Unit Ejen Pemilikan Semula

Sekretariat Perdagangan Pengedaran dan Industri Perkhidmatan,
Sektor Perdagangan Pengedaran dan Perniagaan
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup,
Aras 4 (Podium 1), no 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 PUTRAJAYA

No Telefon : 03-8882 6364/6858/5938/5705