anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI Sektor Barang Kawalan dan Subsidi Bahagian Subsidi dan Bekalan Barang-barang Kawalan

Pengenalan

13 Barang-barang yang diwartakan sebagai barang kawalan di Jadual, Bahagian I, Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 (PPKB 1974) dan Jadual Pertama Peraturan 2, Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Ayam) 1996 (PPKB (AYAM) 1996) seperti Jadual di bawah:

BARANG-BARANG KAWALAN BERJADUAL

PPKB 1974

1. Tepung Gandum

2. Minyak Tanah

3. Gula

4. Baja

5. Minyak Masak

6. Petrol, spirit motor dan  gasolin motor semua gred

7. Semua Gred bahan api diesel, dan campuran bahan api diesel dan biobahan api

8. Bar Bulat Keluli Lembut

9. Simen

10. Gas Petroleum Cecair (LPG)

11. Semua jenis roti kecuali lof Perancis dengan beratnya antara 200gram dan 1000gram

12. Bawang besar, bawang merah dan bawang putih

PPKB (AYAM) 1996

1. Ayam termasuk anak ayam, ayam hidup, ayam yang disembelih atau mana-mana bahagiannya

 

 Senarai Peraturan/Perintah Yang Berkuatkuasa Dalam Pengurusan Import dan Eksport Barang Kawalan

Bil.

Barang Kawalan

Punca Kuasa

1.

Gula

Import

 • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Import) 2021
 • Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2023

Eksport

 • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) 2011
 • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) (pindaan) 2021
 • Perintah Kastam (Larangan mengenai Eksport) 2023

2.

Tepung Gandum

Import

 • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Import) 2021
 • Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2023

Eksport

 • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) 2011
 • Perintah Kastam (Larangan mengenai Eksport) 2023

3.

Simen dan Klinker

Import

 • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Import) 2021

Eksport

 • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) 2011
 • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) (pindaan) 2021
 • Perintah Kastam (Larangan mengenai Eksport) 2023

4.

Pelitup Muka

Eksport

 • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) 2011
 • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) (Pindaan) 2020
 • Perintah Kastam (Larangan mengenai Eksport) 2023

5.

Minyak Masak

Eksport

 • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) 2011
 • Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) (Pindaan) (No.2) 2022
 • Perintah Kastam (Larangan mengenai Eksport) 2023

 

 

Senarai Harga Barang Kawalan

Bil.

Barangan / Unit

Harga yang ditetapkan oleh Kerajaan (RM)

1.

Gula Putih Bertapis

Kasar / 1kg

2.85

Halus / 1kg

2.95

2.

Gas Petroleum Cecair (LPG) / 1kg

1.90

3.

Tepung Gandum / 1kg

1.35

4.

Minyak Masak

Kampit Plastik / 1kg

2.50

5.

Pelitup Muka (Facemask) (terpakai kepada surgical/medical sahaja)

1 lapisan (gelung telinga)

/1 ply (ear loop)

RM 0.07 / unit

2 lapisan (gelung telinga)

/ 2 ply (ear loop)

RM 0.20 / unit

3 lapisan (gelung telinga/gelung kepala/

ikatan pada kepala) / 

3 ply (ear loop/head loop/head tie-on)

RM 0.70 / unit

N95

RM 6.00 / unit

   

 

 

Permohonan Lesen Secara Dalam Talian

Permohonan Lesen Secara Dalam Talian melalui Sistem BLESS 2.0

Berkuat kuasa 20 September 2015, permohonan lesen Barang-Barang Kawalan Berjadual (CSA) perlu dikemukakan secara dalam talian melalui laman web Business Licencing Electronic Support System (BLESS) 2.0.

BLESS 2.0 telah dibangunkan melalui dua fasa iaitu, BLESS 1.0 bermula 20 September 2015 dan fasa kedua BLESS 2.0 yang bermula 1 April 2017. BLESS versi 2.0 telah dilancarkan sepenuhnya pada 24 Disember 2017. Dalam hal ini, semua permohonan lesen CSA perlulah dikemukakan menerusi sistem BLESS 2.0 di pautan https://bless2.bless.gov.my/bless2.

Umumnya, terdapat empat (4) modul permohonan lesen CSA yang dibangunkan dalam sistem BLESS 2.0 iaitu Permohonan Baru; Permohonan Pembaharuan; Permohonan Pindaan (RFC); Permohonan Cetakan Lesen; dan Permohonan Pembatalan Lesen. Permohonan-permohonan lesen yang diterima boleh diproses di Ibu Pejabat KPDN (HQ); KPDN Cawangan Negeri; dan KPDN cawangan seluruh negara mengikut lokasi premis perniagaan. Walau bagaimanapun, kelulusan lesen CSA hanya boleh dilaksanakan di Ibu Pejabat KPDN atau KPDN Negeri sahaja oleh pegawai-pegawai pelesenan yang dilantik oleh KDYMM Yang DiPertuan Agong berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 3, Akta Kawalan Bekalan 1961 dan mendapat penurunan kuasa oleh Pengawal Bekalan berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 13, Akta Kawalan Bekalan 1961.

Kategori Lesen; Pejabat Pemproses; Kelulusan dan Bayaran Lesen; dan Dokumen Sokongan adalah seperti berikut:

Bil.

Kategori Lesen CSA

Pejabat Pemproses Lesen

Kelulusan Lesen

Bayaran Lesen

1.

Lesen Mengilang

HQ dan Negeri

HQ

HQ dan Negeri

2.

Lesen Borong

HQ dan Negeri

HQ dan Negeri

HQ dan Negeri

3.

Lesen Runcit

HQ dan Negeri

HQ dan Negeri

HQ dan Negeri

4.

Kebenaran menjalankan aktiviti di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) dan Akta Kawalan Bekalan 1961 (CSA)

HQ

HQ

HQ


Tambahan:

Kategori Lesen dan Dokumen Sokongan adalah seperti berikut:

Bil.

Kategori Lesen CSA

Dokumen Sokongan yang Diperlukan

1.

Lesen Mengilang

 1. Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) / Dokumen Penubuhan dibawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing;
 2. Lesen Pihak Berkuasa Tempatan / Majlis; 
 3. Lesen mengilang atau surat pengecualian lesen mengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA);
 4. Permit di bawah Akta Kemajuan Petroleum  1974 (PDA) daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) bagi produk Petroleum; dan 
 5. Surat Sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengenai kesesuaian tempat perniagaan, stor simpanan dan kuantiti yang dibenarkan dari segi keselamatan bagi produk Petroleum. 

2.

Lesen Borong

 1. Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) / Dokumen Penubuhan dibawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing;
 2. Lesen Pihak Berkuasa Tempatan / Majlis;
 3. Surat sokongan dari pembekal yang terkini;
 4. Kebenaran di bawah Akta Kemajuan Petroleum  1974 (PDA) daripada KPDN bagi produk Petroleum; dan
 5. Surat Sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengenai kesesuaian tempat perniagaan, stor simpanan dan kuantiti yang dibenarkan dari segi keselamatan bagi produk Petroleum.

3.

Lesen Runcit

 1. Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) / Dokumen Penubuhan dibawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing;
 2. Lesen Pihak Berkuasa Tempatan / Majlis;
 3. Surat sokongan dari pembekal yang terkini;
 4. Kebenaran di bawah Akta Kemajuan Petroleum  1974 (PDA) daripada KPDN bagi produk Petroleum; dan
 5. Surat Sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengenai kesesuaian tempat perniagaan, stor simpanan dan kuantiti yang dibenarkan dari segi keselamatan bagi produk Petroleum.

Pengecualian Lesen dan Kadar Fi Lesen CSA berdasarkan Kategori:

Bil.

Barang-Barang Kawalan Berjadual

Lesen Mengilang (RM50/tahun)

Lesen Borong

(RM25/tahun)

Lesen Runcit

(RM10/tahun)

Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974

1.

Tepung Gandum

PERCUMA

2.

Minyak Tanah

DIKECUALIKAN LESEN

3.

Gula

PERCUMA

4.

Baja

DIKECUALIKAN LESEN

5.

Minyak Masak

PERCUMA

6.

Petrol, spirit motor dan  gasolin motor semua gred

7.

Semua Gred bahan api diesel, dan campuran bahan api diesel dan biobahan api

8.

Bar Bulat Keluli Lembut

DIKECUALIKAN LESEN

9.

Simen

DIKECUALIKAN LESEN

10.

Gas Petroleum Cecair (LPG)

11.

Semua jenis roti kecuali lof Perancis dengan beratnya antara 200gram dan 1000gram

DIKECUALIKAN LESEN

DIKECUALIKAN LESEN

12.

Bawang besar, bawang merah dan bawang putih

DIKECUALIKAN LESEN

DIKECUALIKAN LESEN

Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Ayam) 1996

1.

Ayam termasuk anak ayam, ayam hidup, ayam yang disembelih atau mana-mana bahagiannya

DIKECUALIKAN LESEN

 

Gula

KPDN telah mengambil alih portfolio pengeluaran permit import dan eksport gula daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) selaras dengan keputusan Mesyuarat Majlis Ekonomi (EC) yang bersidang pada 14 Julai 2014.

 

Gula adalah barangan makanan yang disenaraikan sebagai barang-barang kawalan yang dikenakan larangan ke atasnya bagi aktiviti import dan eksport. Sekiranya terdapat mana-mana syarikat yang berhasrat untuk menjalankan aktiviti import/eksport, syarikat berkenaan hendaklah mendapatkan kebenaran/permit daripada KPDN.

 

Bermula pada 2 Februari 2015, KPDN telah memproses sepenuhnya semua permohonan import dan eksport gula yang diklasifikasikan di bawah Kod Sistem Berharmonis (Harmonised System, HS) 1701 dan 1702 sahaja.

 

Penjualan gula putih bertapis bagi keperluan pengguna domestik  dikawal di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan (AKHAP) 2011 bagi memastikan bekalan stabil sepanjang masa. Perintah kawalan harga yang berkuatkuasa pada masa ini adalah Perintah Kawalan Harga dan Antipencatutan (Penentuan Harga Maksimum) (No. 3) 2018.

 

Aktiviti import/eksport gula dikategorikan kepada tiga (3), iaitu:

 

 1. Gula Mentah

Gula yang dihasilkan di peringkat awal oleh pengeluar gula dan tidak melibatkan proses penapisan yang berperingkat. Dikategorikan di bawah kod tarif 1701.13.00 00 dan  1701.14.00 00. Aktiviti import dan eksport gula mentah hanya terbuka kepada syarikat yang memiliki lesen mengilang MIDA dan lesen barang-barang berjadual (CSA)  bagi aktiviti mengilang dan borong yang dikeluarkan oleh KPDN seperti berikut:

 • Pengeluar Gula Tempatan; dan
 • Pengilang yang menggunakan gula mentah bagi menghasilkan produk keluaran syarikat.

 

 1. Gula Putih Bertapis

Gula yang dihasilkan telah melalui proses penapisan yang berperingkat. Gula putih bertapis yang memenuhi piawaian International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) yang diklasifikasikan sebagai ICUMSA 45 RBU. Dikategorikan di bawah kod tarif 1701.99.10 00. Bagi mengimport gula putih bertapis, syarikat perlu memohon kuota kelulusan permit (AP) terlebih dahulu sebelum memohon permit import. Permohonan AP hendaklah dikemukakan secara bertulis kepada KPDN. Bagi mengeksport gula putih bertapis, kebenaran hanya diberikan kepada pemegang lesen mengilang MIDA dan lesen barang-barang berjadual (CSA)  bagi aktiviti mengilang dan borong yang dikeluarkan oleh KPDN.

 

 1. Lain-lain Gula

Semua jenis gula selain daripada gula putih bertapis ICUMSA 45 akan dikategorikan sebagai lain-lain gula. Dikategorikan di bawah kod tarif 17.01 (selain daripada kod 1701.99.10 00) dan 17.02. Contoh: Gula Merah (Jaggery Powder), Gula Perang (Brown Sugar), Gula Organik, Maltodextrin, Dextrose Monohydrate, Sirap gula, Glucose syrup, Gula icing dan lain-lain.

 

Permohonan permit import / eksport hendaklah dikemukakan secara atas talian melalui sistem ePermit di pautan :  https://newepermit.dagangnet.com.my

 

Maklumat terperinci berhubung tatacara permohonan kebenaran / permit boleh dirujuk di pautan : Pengurusan Permit Import Dan Eksport Gula

 

Tepung Gandum

Tepung Gandum Kegunaan Manusia (Edible Wheat Flour)

Tepung yang digunakan untuk pembuatan makanan manusia seperti tepung gandum kegunaan am, tepung roti, tepung kek dan sebagainya. Daripada pelbagai jenis tepung di bawah kategori ini, SIRIM hanya menetapkan standard mandatori bagi lapan (8) jenis tepung seperti yang berikut:

 • White Flour
 • High Protein Flour
 • Protein-Increased Flour
 • Atta Flour
 • Wholemeal Flour
 • Self-Raising Flour
 • Enriched Flour
 • Chlorinated Flour
 • Tepung Kegunaan Industri (Industri Flour)

Tepung yang digunakan untuk kegunaan industri seperti makanan ternakan dan pembuatan gam.

Kedua-dua jenis tepung ini diklasifikasikan di bawah kod penakrifan yang sama di bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2017 iaitu 1101.00.11 00 dan 1101.00.19 00 (Wheat Flour)

Pengeksportan Tepung Gandum

Pengeksportan tepung gandum hanya terbuka kepada pemegang lesen mengilang dan borong barang-barang berjadual (CSA)

Permohonan boleh dibuat pada pautan https://ectrade.kpdn.gov.my/

 

Minyak Masak

Program Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (COSS) 

 • COSS mula diperkenalkan pada 1 Jun 2007 di Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK).
 • Jemaah Menteri pada 21 September 2016 telah bersetuju supaya KPDN dahulunya dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) mengambil alih Program COSS daripada KPPK bermula 1 November 2016
 • Kuota yang diperuntukkan di bawah Program COSS adalah sebanyak 60,000MT/bulan dan harga jualan runcit minyak masak bersubsidi pek polibeg 1kg ditetapkan pada harga RM2.50/kg

 

Sistem Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (eCOSS)

 • Sistem eCOSS adalah merupakan satu sistem pangkalan data berpusat bagi menguruskan permohonan dan kelulusan kuota minyak masak bersubsidi, tuntutan pembayaran subsidi minyak masak kepada pemegang kuota dan pemantauan bekalan serta pengedaran minyak masak bersubsidi daripada kilang penapisan hingga ke peringkat peruncitan di seluruh negara. Sistem ini wajib digunakan oleh peserta-peserta di bawah Program COSS
 • Sistem eCOSS telah go live secara rasmi mulai 1 Ogos 2022
 • Sistem eCOSS digunakan secara sepenuhnya di seluruh Malaysia mulai 1 Januari 2023 oleh kilang penapis, syarikat pembungkus, pemborong dan peruncit yang mempunyai lesen barang kawalan (CSA) minyak masak 

 

 Simen

Pendahuluan

 

KPDN telah mengambil alih portfolio kuasa mentadbir Permit Import bagi produk simen daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) berkuatkuasa pada 1 Jun 2017 berdasarkan keputusan Jemaah Menteri pada 31 Mac 2017.

 

Simen adalah barangan yang disenaraikan sebagai barang-barang kawalan yang dikenakan larangan ke atasnya bagi aktiviti import dan eksport simen yang disenaraikan seperti berikut:

Import :

 

 

Bil

Keterangan Produk

Kod Penjenisan

 

1

Portland Cement :

 
   

i)

White portland cement of all kinds

2523.21.00 00

ii)

Other Portland Cement (Coloured Cement)

2523.29.10 00

iii)

Other 

2523.29.90 00

 

2

Aluminious cement

2523.30.00 00

 

3

Other hydraulic cement

2523.90.00 00

 

Eksport :

 

 

Bil

Keterangan Produk

Kod Penjenisan

 

1.

Cement Clinkers :

 

i)

Cement Clinkers (of a kind used in the manufacture of white cement

2523.10.10 00

ii)

Other

2523.10.90 00

 

2

Portland Cement :

 

i)

White cement, wether or not arficially coloured

2523.21.00 00

ii)

Other Portland Cement (Coloured Cement)

2523.29.10 00

iii)

Other 

2523.29.90 00

 

Sekiranya terdapat mana-mana syarikat yang berhasrat untuk menjalankan aktiviti import/eksport, syarikat berkenaan hendaklah mendapatkan kebenaran (No Objection Letter-NOL) daripada KPDN dan sijil kelulusan (Certificate of Approval-COA) daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

 

Permohonan kebenaran import hendaklah dikemukakan secara atas talian melalui sistem eCTRade di pautan : https://ectrade.kpdn.gov.my/ 

 

Permohonan kebenaran eksport hendaklah dikemukakan secara atas talian melalui sistem ePermit di pautan : https://newepermit.dagangnet.com.my   

 

Maklumat terperinci berhubung tatacara permohonan kebenaran/permit boleh dirujuk di pautan : Permohonan Permit Import & Eksport Simen & Klinker

 

 

Pelitup Muka

Pelitup muka diwartakan sebagai barang kawalan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bermula 26 Ogos 2009 bagi memastikan bekalan pelitup muka sentiasa mencukupi di pasaran.

Penjualan pelitup muka dikawal di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan (AKHAP) 2011 bermula 26 Ogos 2009 bagi memastikan harga pelitup muka kekal stabil sepanjang masa. Perintah kawalan harga yang berkuatkuasa pada masa ini adalah Perintah Kawalan Harga dan Antipencatutan (Penentuan Harga Maksimum) (No. 7) 2020.

 • Pelitup muka adalah barangan yang disenaraikan sebagai barang-barang kawalan yang dikenakan larangan ke atasnya bagi aktiviti eksport pelitup muka yang disenaraikan seperti berikut:

  1. 1 lapisan (gelung telinga)/1 ply (ear loop);
  2. 2 lapisan (gelung telinga)/2 ply (ear loop);
  3. 3 lapisan (gelung telinga/gelung kepala/ikatan pada kepala)/ 3 ply (ear loop/head loop/head tie-on); dan
  4. N95

  Aktiviti eksport pelitup muka dikategorikan kepada dua (2), iaitu:

   

  1. Komersial 
  • pengilang tempatan
  • trader / pengimport

   

  1. Kegunaan peribadi 
  • Misi Bantuan Kemanusiaan
  • Individu / Ahli Keluarga
  • Kakitangan Syarikat Cawangan

  Sekiranya terdapat mana-mana syarikat yang berhasrat untuk menjalankan aktiviti eksport, syarikat berkenaan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada KPDN.

  Permohonan kebenaran eksport hendaklah dikemukakan secara atas talian melalui sistem eCTRade di pautan : https://ectrade.kpdn.gov.my/ 

   

  Maklumat terperinci berhubung tatacara permohonan kebenaran eksport boleh dirujuk di pautan : Pengurusan Kebenaran Eksport Topeng Muka

 

 

Program Penyeragaman Harga Sabah, Sarawak, Labuan (PPHSSL)

Penjelasan Program PPHSSL

Program Penyeragaman Harga Sabah, Sarawak, Labuan (PPHSSL) merupakan program penyeragaman harga barang keperluan gula, tepung gandum kegunaan am, minyak masak di Sabah, Sarawak dan Labuan (SSL) supaya menyamai harganya di Semenanjung Malaysia. Pelaksanaan program tersebut bermula pada bulan Februari 2013. 

Objektif kepada pelaksanaan PPHSSL adalah seperti berikut: 

 1. Menyeragamkan harga jualan runcit barangan keperluan iaitu gula, tepung gandum dan minyak masak di Sabah, Sarawak dan WP Labuan;
 2. Memastikan bekalan gula, minyak masak dan tepung gandum mencukupi di Sabah, Sarawak dan Labuan; dan
 3. Meringankan kos sara hidup rakyat

Peruntukan Program PPHSSL

Tahun/Produk

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gula

12,429,000

32,000,000

42,000,000

45,000,000

20,000,000

40,000,000

Tepung Gandum

3,746,000

         

Minyak Masak

49,960,400

Jumlah

66,135,400

32,000,000

42,000,000

45,000,000

20,000,000

40,000,000

LATAR BELAKANG

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) telah memperkenalkan Logo Barang Kawalan dan Logo Barang Subsidi bermula 1 Julai 2021 dan telah diluluskan oleh Jemaah Menteri yang bermesyuarat pada 14 Julai 2021. 

 

Logo Barang Kawalan diperkenalkan bagi memberi kesedaran kepada pengguna akan hak-hak pengguna ke atas barang kawalan yang dilindungi di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 [Akta 122]. Selain itu, Logo Barang Subsidi diperkenalkan bagi memberi pendedahan kepada pengguna akan barang subsidi yang disediakan oleh Kerajaan untuk meringankan kos sara hidup. Logo Barang Kawalan dan Logo Barang Subsidi juga akan digunakan pada produk tepung gandum, minyak masak dan gula (produk GMT) serta akan diperluaskan kepada barang kawalan yang lain dari semasa ke semasa.

 

GARIS PANDUAN PENGGUNAAN LOGO BARANG KAWALAN DAN LOGO BARANG SUBSIDI

Objektif Garis Panduan adalah untuk:

 1. Menerangkan dengan lebih terperinci tatacara dan prosedur permohonan penggunaan Logo Barang Kawalan dan Logo Barang Subsidi;
 2. Menambah baik dan memudahkan proses permohonan logo agar dapat dibuat secara teratur dan tersusun; dan
 3. Meminimakan sebarang permasalahan berkaitan penandaan Logo Barang Kawalan dan Logo Barang Subsidi.

https://drive.google.com/drive/search?q=logo

 

BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN LOGO BARANG KAWALAN DAN LOGO BARANG SUBSIDI

 1. Permohonan Penggunaan Logo Barang Kawalan dan Logo Barang Subsidi melalui borang permohonan secara online di https://www.kpdn.gov.my/ms/orang-awam/muat-turun-borang  
 2. Permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan melalui e-mel kepada Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.  
 3. Piagam pelanggan bagi permohonan ini adalah tujuh (7) hari bekerja selepas permohonan disahkan lengkap.
 4. Permohonan yang telah mendapat kelulusan akan dimaklumkan melalui e-mel.
 5. Sebarang pertanyaan lanjut boleh dikemukakan kepada :-
 1. Encik Mohamad Fikri bin Halamin

Tel : 03-8882 5919

E-mel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.  

 

 1. Puan Mazanah binti Tahir

Tel : 03-8882 5832

E-mel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

 

4. POSTER PADA RAK

 1. Melalui Peraturan 12A, Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 [P.U.(A) 103/1974) (“Peraturan ini") telah memperuntukkan bahawa semua pengilang, pemborong dan peruncit hendaklah mematuhi apa-apa arahan yang diberikan kepadanya oleh Pengawal di bawah Peraturan ini.
 2. Melalui Arahan Pengawal Bekalan Bilangan 3 tahun 2022 bertarikh 11 Ogos 2022 menetapkan semua Pemegang Lesen CSA Kategori Runcit bagi produk Gula, Minyak Masak dan Tepung Gandum (GMT) supaya:
 1. Menyediakan Rak Khas bagi jualan barang kawalan dan subsidi; dan
 2. Memaparkan Logo dan Poster (bersaiz A4) bagi Barang Kawalan dan Barang Subsidi pada rak khas.

 

 1. Poster mengandungi maklumat saluran aduan sekiranya barang kawalan atau barang bersubsidi tiada pada rak yang dikhaskan.
 1. Penggunaan poster di kuatkuasa bermula 1 Ogos 2022.

https://drive.google.com/drive/folders/1OGJcDRotINiBH-tZxcx4H9OpPvOnPpO4 

 

5. LOGO BARANG KAWALAN

 1. Pemakaian Logo Barang Kawalan pada pek pembungkusan hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran Pengawal Bekalan. 
 2. Kelulusan lakaran reka bentuk cetakan di pek pembungkusan yang diberikan tidak boleh diubah tanpa kelulusan oleh Pengawal Bekalan;
 3. Syarikat yang menggunakan Logo Barang Kawalan tidak dibenarkan mengubah  atau menukar rupa bentuk dan warna asal Logo Barang Kawalan tanpa kelulusan Pengawal Bekalan;
 4. Penandaan Logo Barang Kawalan ini tertakluk kepada semua undang-undang atau peraturan yang berkaitan. Pihak Kementerian berhak mengambil tindakan ke atas mana-mana pelanggaran bagi mana-mana syarat yang telah ditetapkan kepada individu atau syarikat yang diberi kelulusan; dan,
 5. Sentiasa mengamalkan perniagaan secara berintegriti dan beretika sepanjang pemakaian Logo Barang Kawalan di produk/ premis/ lokasi dan lain-lain bahan cetakan berkaitan.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hZpAEhetG88ystoh6jwQGKY2osoQW7xo 

 

6. LOGO BARANG SUBSIDI

 1. Pemakaian Logo Barang Subsidi pada pek pembungkusan hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran Pengawal Bekalan. 
 2. Kelulusan lakaran reka bentuk cetakan di pek pembungkusan yang diberikan tidak boleh diubah tanpa kelulusan oleh Pengawal Bekalan;
 3. Syarikat yang menggunakan Logo Barang Subsidi tidak dibenarkan mengubah  atau menukar rupa bentuk dan warna asal Logo Barang Subsidi tanpa kelulusan Pengawal Bekalan;
 4. Penandaan Logo Barang Subsidi ini tertakluk kepada semua undang-undang atau peraturan yang berkaitan. Pihak Kementerian berhak mengambil tindakan ke atas mana-mana pelanggaran bagi mana-mana syarat yang telah ditetapkan kepada individu atau syarikat yang diberi kelulusan; dan,
 5. Sentiasa mengamalkan perniagaan secara berintegriti dan beretika sepanjang pemakaian Logo Barang Subsidi di produk/ premis/ lokasi dan lain-lain bahan cetakan berkaitan.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hZpAEhetG88ystoh6jwQGKY2osoQW7xo